társadalomtudomány
(8)

 • Csoport típus: Moderált
 • Iskolások és a szabadidő
  Mindaddig, amíg a társadalmak a gyereket miniatűr felnőttnek tekintették, sok egyéb mellett a gyerek szabadidejének eltöltésével kapcsolatos kérdések sem foglalkoztatták a gondolkodókat. Az igazi változást ezen a téren is a 18. század, a polgárosodás ...
  2003. május 27.
 • Figurae Veneris, avagy erotika az ókorban
  Írásunk és képeink egy olyan érzéki világba vezetnek be, amelyet még nem vett körül valláserkölcsi értékítéletből fakadó titokzatosság. /részlet Gesztelyi Tamás írásából, megjelent a RUBIKON 1998. második különszámában/ A szexuális önmegtartóztatásra ...
  2000. március 21.
 • Új készségek
  Szorosan kapcsolódik ehhez az elképzeléshez a Lisszabonban értekező Európa Tanács állásfoglalása is, amely azt erősítette meg, hogy stratégiai szempontból döntő fontosságú, ha a portugál képzési és foglalkoztatási politika fejleszti az egyének készségeit ...
  2004. április 21.
 • Utazás a pályaudvar körül
  A kötet a szerző számos magyar és idegen nyelvű publikációja után megjelenő első önálló kötete. A nemzetközi és hazai kutatásokon alapuló munka közérthetően, színesen – de a pontos tényszerűséget, szakszerű megközelítést nem nélkülözve – igyekszik a ...
  2012. június 18.
 • Közgazdasági kisokos
  A közgazdaságtan a társadalomtudományok közé tartozó alaptudomány, ismeretanyaga két nagyobb csoportra osztható: az elméleti és az alkalmazott közgazdaságtanra. Az előbbit a mikro- és a makroökonómia, az összehasonlító gazdaságtan valamint a nemzetközi ...
  2004. augusztus 31.
 • Római régiségek - A város leírása I. rész
  Római régiségek A város leírása I. rész A Forum Romanum a császárok korában (részlet) A Forum Romanum a császárok korában (részlet) A város fekvése A régi Róma a Tiberis bal partján, a tengertől 25 kilométerre, hét halmon és a köztük vonuló völgyekben ...
  2001. szeptember 4.
 • Indóháztól a plázákig
  A pályaudvar. Milliók találkozási helye. Építészeti remekmű vagy városképi seb? A közlekedésszervezés csúcsa vagy mélysége? Ma a legtöbb európai és észak-amerikai nagyvárosban a belváros része. Megkerülhetetlen objektum. Napjainkban a városépítők zöme új ...
  2012. november 28.