részecske
(10)

 • Csoport típus: Publikus
 • Az isteni részecske
  A Higgs-bozon már évtizedek óta izgatja a tudósokat, akik úgy tartják, ez a részecske lehet az anyag alapvető szerkezeti eleme, legalábbis a standard modellelmélet szerint. Névadója a 83 éves Peter Higgs már 1960-ban valószínűsítette a részecske létezését ...
  2012. július 5.
 • A ködkamra
  alfa részecske pályája (nincs mágneses tér) A ködkamra lényegében egy olyan doboz, melyben mélyhűtött és túltelített vízgőz van. Az eszközben a belépő, töltéssel rendelkező részecskék ionizálják az útjukba kerülő részecskéket. Az ionizált részecskék ...
  2007. november 29.
 • Sugárzás és fotólemez
  Becquerel 1896-ban észrevette, hogy uránt tartalmazó anyagok – minden látható külső hatás nélkül – olyan sugárzást bocsátanak ki, amely áthatol az anyagon (pl. a papíron), és a fotólemezen a fényhez hasonlóan feketedést okoz. Milyen folyamatok zajlanak ...
  2013. december 2.
 • Neutrinók és kozmikus sugarak nyomában
  Kosiba Maszatosi, Raymond Davis és Riccardo Giacconi nyerték el az idei fizikai Nobel-díjat Sugárözönben élünk, a Földet kozmikus részecskék folyamatos árama éri. Vannak közöttük olyanok, amelyeket láthatunk is, azonban van olyan részecske, amely úgy ...
  2002. október 12.
 • A nagy hadronütköztető
  A Large Hadron Collider, magyarul nagy hadronütköztető, röviden LHC a CERN épülő ütközőnyalábos részecskegyorsítója, amely a 2000-ben lezárt LEP 27 km kerületű alagútját használja fel. Várhatóan 2007-ben áll üzembe. Kutatási célja a Higgs-részecske és a ...
  2005. július 24.
 • Fizikai Nobel-díj 2002
  A 2002-es év három megosztott díjazottja a világegyetemből érkező parányi elemek tulajdonságainak feltárásával jelentős mértékben hozzájárultak a Nap, a csillagok, a galaxisok és a szupernóvák alaposabb megismeréséhez. Kosiba MaszatosiKosiba Maszatosi, ...
  2007. október 31.
 • Mi a túró az a kvark?
  A kérdés: Miből is áll a világ? Az ember, amióta gondolkodik környezetéről, mindig felteszi a kérdést: Miből áll körülöttünk a világ? A régiek válasza Az ókor bölcsének, Empedoklésznak válasza: a négy őselem a föld, a víz, a levegő és a tűz. Ez ...
  2003. február 12.
 • A griff szárnyalni kezd...
  Mint azt az előző írásban már érintettük, egy beérkező ionizáló részecske egy impulzust kelt a GM cső munkaellenállásán és ez a jel formálás után kicsatolható a készülékből. Elegendő tehát ezeket a szépen formált impulzusokat megszámlálás céljából ...
  2003. május 7.
 • Isteni arány
  A világ megismerése során az emberiség hatalmas mennyiségű tudásra tett szert, ehhez a tudáshoz misztériumok, titkok (vagy vélt titkok) kötődnek. Ilyen mitikus tudásnak tekintik sokan az aranymetszést, az isteni arányt is. Sokak szerint, ha az ...
  2013. augusztus 6.