régészeti feltárás
(12)

 • Tátika vára
  Tátika vára Történetének előzményéhez tartozik, hogy 1248-ban Árpád-házi IV. Béla király parancsára elkobozták a Tátika nemzetségtől a Várhegy egyik kiugró részén emelt korábbi építésű Alsó-Tátika várát, mivel annak lakói az országot pusztulásba döntő ...
  2008. augusztus 13.
 • Simontornya vára
  Simontornya vára Zsigmondtól fokozatosan eltávolodtak, majd a törökkel vívott vesztes nikápolyi csata után nyíltan is Nápolyi László trónkövetelő táborához csatlakoztak. Így 1397-ben sorsuk bevégeztetett, a szlavóniai Körös városában az uralkodó hívei ...
  2008. május 6.
 • A siklósi vár
  Siklós vára (Forrás: www.civertan.hu) A birtokuk után magukat Siklósinak nevező nemesi család lakta, szolgaszemélyzetével egyetemben. Siklóst is a tatárjárás utáni nagy várépítési korszak szülöttének tarthatjuk. Jelentős erődítményt formálhatott, mert ...
  2008. május 6.
 • Őskori csillagászok?
  Modern mítosz alkotta ősi tudás Az európai paleolit művészet alkotásainak nagymértékű megjelenése és elterjedése kb. 30 000 évvel ezelőttre tehető, és az ún. felső paleolit forradalom egyik vívmányaként értékelhető. Az egyes ábrázolások megjelenési ...
  2012. augusztus 21.
 • Márévár
  Márévár Az eddig végzett régészeti feltárások és az egykori oklevelek alapján a tatárjárás utáni nagy várépítések korszakába tehetjük Márévár erősségének keletkezését. A XIV. század elején az Árpád-házi uralkodók férfiágon való kihalása után, valószínűleg ...
  2008. április 21.
 • Újra vár
  Nagyvázsony vára A XV. században az országnak ez a része viszonylag békés vidéknek számított, ezért elsősorban középnemesi rezidencia, mint erős védőművekkel rendelkező épület volt. Miután 1472-ben férfiágon kihalt a család, Hunyadi Mátyás király a ...
  2008. április 21.
 • Tátika vára
  Tátika vára A királyi döntés értelmében Alsó-Tátika várát a kárt szenvedett veszprémi püspök kapta meg, Zaland egyházfő azonban nem tartotta eléggé biztonságosnak, így a Várhegy csúcsán egy új kővárat emeltetett. Zaland püspök ebben az új rezidenciájában ...
  2008. május 6.
 • Rezi vára
  Rezi vára (Forrás: www.civertan.hu) Mindhiába, hiszen elhunytáig fiú utódot nem hagyott hátra, így a rezi várbirtok visszakerült a királyi kamara kezelésébe. A XIV. század elején a feudális belháború korszakában megszállták a Dunántúl rettegett ...
  2008. április 21.
 • Ozora-várkastély
  Ozora - várkastély (Forrás: www.civertan.hu) Luxemburgi Zsigmond király azonban „fiúsította” Ozorai András úr leányát, Borbálát, aki rövidesen kezét nyújtotta Filippo Scolari-nak. Zsigmond 1404-ben kinevezte temesi ispánnak, így rá hárult a leginkább ...
  2008. április 21.
 • Szombathely
  Látnivalók A római polgárváros fórumának emlékei a JÁRDÁNYI PAULOVICS ISTVÁN régész által feltárt ROMKERTben /Templom tér 1-3./ láthatók: a helytartói palota s egyben Pannónia legnagyobb összefüggő mozaikjának részletei, a római kövekből épült IX. századi ...
  2012. augusztus 8.