oktatáspolitika
(13)

 • Egy PISA-vizsgálat
  Bevezetés Az elmúlt években megszaporodtak a magyar közoktatás romló állapotára, aggasztó, sőt válságos helyzetére utaló, figyelmeztető jelzések. Az oktatásstatisztikai adatokból jól követhetőek azok a - végső fokon a rendszer eredményességét, ...
  2003. május 21.
 • Szakmai szeminárium
  A beszélgetés kiindulópontját az Európai Bizottság legfrissebb éves elemzése, a 2016. évi Oktatási és Képzési Figyelő, valamint a legújabb PISA-felmérés eredményei adják. Az esemény időpontja: 2016. december 14. 10:00 – 12:00 Helyszíne: Európa Pont (1024 ...
  2016. december 9.
 • A magyar közoktatásról - 2006
  A Jelentés célja A könyv célja az, hogy átfogó képet adjon a magyar közoktatást 2002 és 2006 között ért kihívásokról, a közoktatási rendszerben zajló legfontosabb folyamatokról, valamint arról, hogyan reagált ezekre a kihívásokra és folyamatokra a hazai ...
  2010. augusztus 17.
 • Gyakorlatiasság és tudás
  Non scolae, sed vitae discimus A régi mondás szerint nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. A mondás puszta léte két tényre figyelmeztet. Egyrészt arra, hogy iskola és élet sohasem volt azonos. (...) A címben idézett latin mondás arra is ...
  2003. május 21.
 • Merre tovább
  Kezdjük talán azzal az „ismerkedést”, hogy mit jelent a „life long learning”, vagyis az egész életen át tartó tanulás programja az Európai Unió oktatáspolitikájában. Az Egész Életen Át Tartó Tanulás programja az oktatás négy különböző szegmensének nyújt ...
  2007. december 11.
 • Oktatási álmok
  A bolognai folyamatot 1999-ben indította útjára az Európai Unió, akkor 29 ország vett részt benne, ez a szám mára több mint másfélszeresére növekedett. Az akkor elindított folyamat célja az volt, hogy 2010-re megvalósuljon az Európai Felsőoktatási Térség, ...
  2007. december 8.
 • Az uniós oktatásról
  Biztosan hallottál már az „életen át tartó tanulás programjáról”, a különböző pályázati lehetőségekről és forrásokról, most viszont olyan általános témák felvetésére kerül sor, amelyek ismerete közelebb viheti minket az Európai Unióhoz. Mindezek mellett ...
  2007. december 12.
 • A történelem tanítása
  Komolynak látszó, ám valójában roppant mulatságos vita zajlott az iraki háború árnyékában a történelemoktatásról. A történelemtanárok egy része megkongatta a vészharangot a történelemtanítás létét veszélyeztető oktatáspolitikai ármánykodások miatt, ...
  2003. június 4.
 • Új kihívások és lehetőségek
  Kihívások és lehetőségek A felnőttek középiskolái az elmúlt évtizedekben meghatározó szerepet játszottak a nappali oktatásból kiszorult fiatalok és fiatal felnőttek érettségihez juttatásában. Tanulólétszámuk követte a demográfiai változásokat. A magyar ...
  2003. december 15.
 • Óvodai kutatás-fejlesztés
  A kutatási anyag két fő területre fókuszál, az eredményes óvoda-iskola átmenet és az esélyegyenlőség, hátránykompenzáció támogatására vonatkozó hazai és nemzetközi jó gyakorlatok területére.  A programban olyan óvodai intézményrendszert érintő ...
  2013. október 3.