nyelvtan érettségi
(7)

 • A nyelvi jelrendszer
  Bevezető gondolatok Mint minden rendszer, a nyelvi rendszer is két alapvető összetevőből áll: elemekből és az elemek elrendeződését meghatározó szabályokból. Harmadik összetevőként még megemlíthetünk egy sajátos jelenséget, a szokást, ami arra hívja fel a ...
  2014. március 12.
 • Érettségi tételek - A szóképek fajtái és jellemzői
  A szóképek (vagy trópusok) a költői nyelv jellemző kifejezőeszközei. Azonban hiba lenne azt gondolnunk, hogy metaforát, metonímiát vagy éppen szinesztéziát csak költők, írók használtak; a mindennapi beszélgetésekben, szóhasználatban is rendszeresen ...
  2014. május 15.
 • Hangalak és jelentés
  Bevezető gondolatok A hangalak és a jelentés viszonyát a szavakkal kapcsolatban szokás vizsgálni. Hangalak alatt nem csupán a valóban kimondott hangsort értjük, hanem azt az elvont egységet, amely nyelvünk alkotóeleme, szóelemekre bontható (vagy egyetlen ...
  2014. május 9.
 • A toldalékok fajtái
  Bevezető gondolatok A magyar nyelv egyik legszembetűnőbb jellegzetessége az, hogy igen hosszú és tagolt szóalakokkal is találkozhatunk. A szóalakok összetettségéért nagyrészt a toldalékok felelősek, amelyek rendkívül sokféle funkciót töltenek be. A tétel ...
  2014. április 23.
 • Érettségi tételek - A szövegösszetartó erő fajtái és szerepe
  Amikor nyelvtannal, vagyis a nyelvi jelrendszert alkotó elemekkel és szabályokkal foglalkozunk, érdemes mindig figyelembe vennünk a tényt, hogy nem valami végső, megingathatatlan igazságot vizsgálunk, hanem egy modellt, amit számos, nagy tapasztalattal ...
  2014. május 14.
 • Összetett mondatok
  Szerkezetünk alapján a mondatokat két nagy kategóriába soroljuk: az egyszerű és az összetett mondatok körébe. Az utóbbi körbe azok a mondatok kerülnek, amelyeknek egynél több tagmondatból állnak. Az összetett mondatok további két típusa mellérendelő és az ...
  2014. május 30.