népismeret
(2)

  • Csoport típus: Moderált
  • Kisebbségi népismeret
    A kisebbségi népismeret fogalma olyan tudást jelent, amelyet valamely kisebbségi csoport önmagára nézve érvényesnek tart, s amely a csoport önismereteként funkcionál. Ez segíti az önmeghatározást, biztosítja a másoktól való különbözőség élményét. (...) A ...
    2004. október 27.