magyar nyelv
(31)

 • Csoport típus: Zárt
 • A magyar-horvát állami közösség IV.
  A magyar nyelv bevezetése Jóllehet a király ezt a rendeletet később visszavonta, a magyar nemesek egy része kitartott amellett, hogy a magyar nyelvet használják a hivatalos ügyek intézésekor. Először az 1790. évi országgyűlésen kérték a magyar követek, ...
  2015. november 24.
 • Érettségi tételek - A mai magyar nyelv szókészletének rétegei
  Bevezető gondolatok A szókincs, vagyis pontosabban egy nyelv szókincse nagyon általános fogalom: a magyar nyelv szókincse vagy szókészlete az összes magyar szót magába foglalja, amelyet a magyarul beszélők potenciálisan használhatnak. Ez rengeteg szó; ...
  2014. május 8.
 • Kazinczy-féle nyelvújítás
  Bevezető gondolatok A huszonegyedik század távlatából talán furcsának tűnhet a nyelvújítás nagyszabású vállalkozása. A nyelv jelenlegi állapotában számtalan kommunikációs helyzetet kielégít: használjuk a tudományok, az oktatás, a közéleti megnyilatkozások ...
  2014. március 28.
 • Magyar nyelv/irodalom
  A választóvonal Amikor egy 5-12-es diák megkapja szeptemberben az órarendjét, az rendszerint a következő hetekben változni fog valamennyire néhány nem várt körülménynek köszönhetően. Azonban az órarendnek van egy része, amelyik szinte a kiosztás során ...
  2013. szeptember 18.
 • Érettségi vizsgatételek, javasolt megoldások, elbírálási útmutatók (2002/2003)
  MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM letöltés (.doc formátum) MATEMATIKA letöltés (.doc formátum) FIZIKA letöltés (.pdf formátum) RAJZ, MŰALKOTÁSOK ELEMZÉSE letöltés (.pdf formátum) KÖZISMERETI INFORMATIKA (világbanki középiskolák) letöltés (.pdf ...
  2003. május 16.
 • Magyar nyelv és irodalom írásbeli
  A vizsga menete Segédeszközök nem használhatók, kivéve a Magyar Helyesírási Kéziszótárt és a Magyar Irodalmi Szöveggyűjteményeket. Középszinten a vizsga két részre, egy szövegértésre és szövegalkotásra oszlik. Az első feladatlap kitöltésére egy óra, míg a ...
  2012. május 7.
 • A felvilágosulás irodalma
  Kelet-Európában a felvilágosodás viszonylag később alakult ki, mint Angliában vagy Franciaországban. Ennek oka elsősorban az ezen a területen lévő országok gazdasági, társadalmi berendezkedésében keresendő. A megmerevedett feudalizmus, a polgárság hiánya ...
  2007. november 10.
 • Harminc éve halt meg
  Úgy tűnt, hogy - többek mellett Horváth János hatására - irodalomtudós lesz belőle. Tudományos munkássága is irodalomtörténeti tanulmányokkal kezdődött (írt Janus Pannoniusról, báró Kemény Zsigmondról). Magyar-latin-görög szakos tanári oklevelének ...
  2003. április 14.
 • Ingyenes beszédszűrés
  A magyar anyanyelv ünnepe november 13., hiszen az 1844-e törvény értelmében ekkor vált hivatalos államnyelvvé. Az ünnep egyben alkalmat nyújt arra is, hogy a nyelvvel és beszédvédelemmel, beszédfejlesztéssel kapcsolatos tudást és szándékot ...
  2012. november 13.
 • Magyarérettségi 2013
  Megírták a magyar érettségit Május 6-án, reggel 8 órakor kezdték el írni a 240 perces magyar érettségit. Ezen a napon, egy időben láttak munkához a középszinten és az emelt szinten érettségizők, mindkét vizsgatípusban ugyanannyi idő állt a feladatok ...
  2013. május 6.