módszer
(39)

 • Csoport típus: Publikus
 • Mi a Lantegi módszer?
  Mindezeken felül A felmérések egy része objektív eszközökkel végezhető el. A kapott eredmények grafikusan ábrázolhatók, ezáltal könnyen összehasonlíthatóak lesznek, és a további lépéseket rövid időn belül meghatározhatjuk. A módszer kétféle profilt ...
  2008. június 9.
 • A TABASCO módszer II.
  MIT és HOGYAN tanítsunk a projekt alapú nyelvórákon? A projekt célja, hogy képessé tegye a tanulót arra, hogy az teljes személyiségét, fantáziáját ügyességét és ismereteit adhassa hozzá a közös tanulási folyamathoz, s hogy a közösségben szerzett tudást ...
  2005. július 6.
 • A TABASCO módszer III.
  Tanuljunk tanulni! Minden nyelvtanulás célja az, hogy az adott nyelvet a számára szükséges szinten és környezetben képes legyen az ember használni. Számos nyelvtanulási modellt ismerünk, jó és kevéssé használható nyelvkönyvek sokaságából kell ...
  2005. július 6.
 • Fekete király, előre fuss!
  Hatéves fejszámolók A Lemhényiben különös világba csöppen a látogató. Egy mesevilágba, ahol a Sakk palotában a sötét és a világos király uralkodnak, a városlakók pedig maguk a sakkfigurák. A gyalog, a vezér épp olyan életet élnek mint mi, a napot egy ...
  2013. április 10.
 • A TABASCO módszer IV.
  C: A feladat lépéseinek kidolgozása, 'tanulási szerződés' megkötése tanár és tanulócsoport között A tanulási folyamat szempontjai: Van-e szükség előzetes tanulói tapasztalatra vagy ismeretanyagra a feladat megoldásához? Milyen előzetes ismereteket ...
  2005. július 6.
 • Vitassuk meg!
  Vitázunk vagy vitatkozunk? Mielőtt elmélyednénk magában a vitában, fogalmilag különítsük el a vitatkozástól. A vitatkozás olyan dialógos, amely valamiféle negatív szituációra épül, nevezetesen arra, hogy a felek valamiben elementárisan nem értenek egyet, ...
  2013. július 9.
 • A TABASCO módszer
  A tanítás és tanulás során gyakran felmerül az a kérdés, hogy vajon mennyire ismerjük azokat a folyamatokat, amelyek a tanulási célok eléréséhez vezetnek. A tanár természetesen a tanóra megkezdése előtt is tudja, hogy milyen tananyagot fog közvetíteni a ...
  2005. július 6.
 • Édesvizek kémiája
  A Föld vízkörforgásában az élőlények számára hozzáférhető édesvíz szinte elhanyagolható mennyiség a tengerek sós víztömegéhez, de a sarkvidékek örök hó és jég mennyiségéhez képest is. A víz és a benne oldott vegyületek nélkül nincs élet. A légkörbe ...
  2003. január 19.
 • Kérdezéstechnika
  Megfigyelések, vizsgálódások megvitatásánál segít a 4M módszer. Szövegek elemzéséhez az Öt szólás módszert használhatjuk. Az alkotások elemzéséhez is van egy szekvenciánk. Végül az IKT táblázat egy olyan formatív értékelő eszköz, ami az előzetes tudás ...
  2016. augusztus 11.
 • Lépésről lépésre
  Az iskolákra, mint az egyik legfőbb alapra - melyen a gyermekek távoli felnőtt élete nyugszik - új és igen felelősségteljes szerep hárul. Azon túl ugyanis - hogy diákjait segíti az alapvető ismeretek elsajátításában -, a fő feladata egyre inkább a magas ...
  2007. november 29.