közösség
(34)

 • Közösség az osztályban
  Alsó tagozat A tanulás - teljesítmény világában nehéz arra koncentrálni, hogy egy olyan közösséget építsünk fel, ahol a csoport tagjai egymást segítik, elfogadóak, barátságosak egymáshoz. Nagyon fontos a pedagógus példamutatása. Egy homogén összetételű ...
  2014. november 20.
 • Az Európai Közösség
  1950-ben született meg - eredetileg a fegyvergyártáshoz nélkülözhetetlen iparágak ellenőrzése céljából - az úgynevezett Schumann-terv, melynek alapján a Benelux-országok, Franciaország, az NSzK és Olaszország részvételével 1951 áprilisában megalakult az ...
  2003. március 11.
 • Klikkek, bandák
  A mama szoknyája mellől óvodába kerülő gyermek számára még elsősorban az óvó néni az, aki a biztonságérzetet és az önmagával való elégedettséget biztosítja a többi gyerek között. Ő az, akinek a dicsérete, bíztatása számít, ugyanakkor védelmet, segítséget ...
  2003. november 12.
 • Mitől népszerű, mitől magányos?
  A gyermekpszichológus felkereső szülők jelentős része számol be arról, hogy gyermekének nincsenek barátai, magányos, vagy egyenesen ki is közösítik az iskolában, ahol hétköznapjait reggeltől késő délutánig eltölti. A szülő szíve vérzik gyermekéért: keresi ...
  2004. június 4.
 • eTwinning közösség: csoportok a Sulineten
  eTwinning Magyarország A csoport célja, hogy összekösse azokat az embereket, akiket érdekel az eTwinning, szeretnének projektet indítani, kíváncsiak mások munkájára, vagy egyszerűen csak kifejtenék véleményüket a programmal kapcsolatban. eTwinning ...
  2012. május 22.
 • Döntéshozatal az EU-ban
  A javaslatot a Parlament illetékes bizottságai megtárgyalják, majd a plenáris ülés elé terjesztik. Egyidejűleg a Gazdasági és Szociális Bizottság is állást foglal. A Tanács úgynevezett közös álláspontot alakít ki. A Parlament második olvasatban ...
  2003. március 11.
 • A magyar-horvát állami közösség IV.
  A magyar nyelv bevezetése Jóllehet a király ezt a rendeletet később visszavonta, a magyar nemesek egy része kitartott amellett, hogy a magyar nyelvet használják a hivatalos ügyek intézésekor. Először az 1790. évi országgyűlésen kérték a magyar követek, ...
  2015. november 24.
 • Az integráció létrejötte
  Ekkor értették meg először a hangadó politikai erők Európában, hogy a békés egymás mellett élés és a gazdasági prosperitás hosszú távú biztosítéka egyedül egy a közös érdekekre épített, szupranacionális alapon működő intézményrendszer lehet. A második ...
  2003. március 10.
 • Horvátország különállása
  Horvátország különállása A magyar-horvát államközösség kezdetétől a magyar „alkotmány” kiterjedt Horvátországra is, ám a horvátok ugyanakkor megtartották a belső önkormányzatukat. A Háromegy Királyság (mármint Horvát-Szlavón-és Dalmátország) különállását ...
  2015. december 30.
 • Az Eu intézményei
  Először is maga A Bizottság (Commission). Az Európai Bizottság az Európai Unió végrehajtó szerve. 17 tagját a nemzeti kormányok nevezik ki, de azoktól függetlenül működnek. A nagyobb országok két-két, a kisebbek egy-egy tagot neveznek. Megbízatásuk négy ...
  2003. március 11.