költészeti témák
(2)

  • Csoport típus: Publikus
  • Irodalom tételvázlatok I.
    Témakör Életművek Tételcím "Jellegzetes témák Petőfi Sándor költészetében" I. Petőfi korai verseinek témái ösztönös népiesség => irodalmi népiesség plebejus népiesség <=> nemesi népiesség népies dalok (műdal) => népdalok lettek belőlük ...
    2005. január 17.