jog
(22)

 • A jog fogalmáról
  A törvény őre az ókori Rómában. A jog olyan magatartásszabályok összessége, amelyekkel az állam az emberek tevékenységét kívánja szabályozni, s melyek érvényesülését az állam büntetésekkel (szankciókkal) biztosítja. Az erkölcs sokféleségével szemben a jog ...
  2003. május 2.
 • Alapvető jogok
  Az emberi és polgári jogok miden ember számára biztosították a jogi egyenlőséget, azaz megszüntették a származás alapján járó előjogokat és bizonyos értelemben korlátozták az állam hatalmát az emberek fölött. Ma Magyarországon ezeket a jogokat alapvetően ...
  2003. május 2.
 • Iparjog - szerzői jog
  Iparjog Magyarországon az iparjog a közigazgatási jog részét képezi és azokat a szabályokat tartalmazza, melyek az iparra vonatkoznak. Ilyen például a különböző engedélyek, jogosítványok kiadása egyes iparágakon belül, a szabadalmak és védjegyek ...
  2012. április 13.
 • Az emberi jogokról
  Emberi jogok (szerk. Halmai Gábor - Tóth Gábor Attila) Osiris Kiadó Budapest, 2003. "Íme, egy jogi könyv az emberi jogokról. Egy jogi tankönyv, amely címként viselhetné: Az emberi jogok mai érvényben Magyarországon. Nem lehet elégszer ismételni a jelzőt ...
  2003. augusztus 4.
 • Tudomány és irodalom
  Nyelvészet A Kr. e. V-IV. század környékén élt az indiai nyelvészet megteremtője. Pánini az első nyelvészeti munka szerzőjeként azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a hatalmas területen használt és ezért sokféle formában eltorzult nyelv egységesebb és ...
  2014. február 4.
 • Az Európai Bíróság
  Az Európai Bíróság Az Európai Bíróság létrejötte egyidős az 1950-ben létrehozott három közösséggel, az Európai Szén- és Acélközösséggel, az Európai Atomenergia Közösséggel és az Európai Gazdasági Közösséggel. Jelenleg a szervnek 15, a tagállamok ...
  2003. március 10.
 • Az Eu intézményei
  Először is maga A Bizottság (Commission). Az Európai Bizottság az Európai Unió végrehajtó szerve. 17 tagját a nemzeti kormányok nevezik ki, de azoktól függetlenül működnek. A nagyobb országok két-két, a kisebbek egy-egy tagot neveznek. Megbízatásuk négy ...
  2003. március 11.
 • Szülői jogok
  Abból az előfeltevésből kiindulva, hogy a szülői jogok leginkább az alacsonyabb társadalmi státuszú családok esetében sérülnek, a felméréseket főként azon oktatási intézmények körében végezték (óvodákban és általános iskolákban) ahol ezeknek a családoknak ...
  2003. február 12.
 • Megújult törvény
  Költségek, buktatás A június közepén elfogadott jogszabály-módosítás több ponton is megerősítette a szülők jogait, sok olyan kérdésben, amelyben eddig az iskola egyedül dönthetett, a jövőben ki kell kérnie a szülők közösségének véleményét. A legfontosabb ...
  2003. augusztus 12.
 • Jogsértő
  Jogsértőnek tartja a tanulók alkoholfogyasztásának iskolai rendezvényen vagy a tanítási időben való ellenőrzését az oktatási jogok biztosa. A tanulók alkoholfogyasztására vonatkozó információ Aáry-Tamás Lajos állásfoglalása szerint személyes adatnak ...
  2004. március 9.