ember
(27)

 • Érettségi tételek - A mitikus szemléletmód jellegzetességei Jókai Mór Az arany ember című regényében
  Bevezető gondolatok Jókai Mór (1825-1904) a legolvasottabb szerzőnk, „a nagy magyar mesemondó”. A 19. század második felét figyelemre méltó teljességgel élte meg: volt Petőfi kollégiumtársa, barátja, volt képviselő, irodalomszervező. Elképesztő mértékű ...
  2014. május 6.
 • Monumentalitás és keretek
  A kánoni parancs A magyar középiskolai irodalomtanítás egyik teljesíthetetlen, de folyamatosan táplált igénye: megismerni a magyar és a világirodalom kulcsfontosságú, a kulturális jelen szempontjából kihagyhatatlan alkotásait. A kánon szerencsére ...
  2013. július 24.
 • Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
  Szereplők Baradlay Kázmér, a kőszívű ember; Özvegy Baradlayné, a kőszívű neje, özvegye; Baradlay Ödön, az elsőszülött; Baradlay Richárd, a második fiú; Baradlay Jenő, a legifjabb fiú; Ridegváry Bence nagyúr; Tallérossy Zebulon úr; Lángh Bertalan, ...
  2002. május 11.
 • Az ember tragédiája
  Bármilyen feldolgozás készül is Az ember tragédiájából, az mindig nagy kihívás elé állítja az alkotó(ka)t és alkalmasint a befogadókat is. A műből jellemzően színházi előadások készülnek, az eredeti mű drámai jellegét kidomborítva. Azonban Madách ...
  2013. augusztus 5.
 • Pedagógusképzés
  A szerző szerint a pedagógus emberi és szakmai autonómiája az alapvető feltétele annak, hogy a tanulási környezet segítse a tanulók autonóm személyiségének kialakítását, fejlesztését. A pedagógus autonómiájának fejlesztésében jelentős szerepe van a ...
  2003. június 4.
 • A reneszánsz
  A reneszánsz stílust hagyományosan a polgári réteg megerősödéséhez szokták kötni, hiszen a művészetben megjelenő jelentős szemléletváltás egybeesik avval a társadalmi és gazdasági folyamattal, aminek lényege a kereskedők és iparosok, és evvel együtt a ...
  2004. június 20.
 • Magyar fotókiállítás a brüsszeli Balassi Intézetben
  A tájak azonos nyelven beszélnek címet viselő kiállítás megszervezésében együttműködő partner a Mai Manó Ház - Magyar Fotográfusok Háza is. Mint Csizek Gabriella, a kiállítás kurátora ajánlójában írja, Ember Sári fotográfiái egy baráti társaság közös ...
  2012. június 13.
 • Az ember klónozása
  Mi is az a klónozás? Rael, a Clonaid vezetője Sejtek vagy élőlények nem ivaros szaporítása, melynek eredményeképpen a "szülővel" genetikailag azonos egyedek jönnek létre. Egysejtű, vagy telepes élőlényeknél a természetben is megfigyelhető, hiszen a ...
  2003. február 23.
 • Tájpusztulás = elsivatagosodás?
  Tájpusztulás - tájdegradáció Erősen pusztuló badland felszínAz ember a természetet a történelmi idők kezdete óta alakítja. Az átalakítás mértéke időben és területenként különböző volt, általánosságban azonban azt mondhatjuk, hogy a természeti tájak ...
  2003. november 17.
 • A Tragédia filozófiája
  "E szűk határú lét-e mindenem...?" "Megy-é előbbre majdan fajzatom...?" "Van-é jutalma a nemes kebelnek...?" "Az Ember tragédiája drámai költemény. Kezdtem 1859. febr. 17-én, végeztem 1860. márczius 26-án"-jegyzi fel Madách egy papírszeletre. A ...
  2003. január 15.