egyház
(15)

 • Csoport típus: Moderált
 • Róma mindenek felett?
  Az egyházszakadás Amikor a normannok Dél-Itáliában kötelezték az ott élő görögöket, hogy a latin rítust alkalmazzák, válaszul a konstantinápolyi pátriárka - a politikai ambíciókkal fellépő Kerullariosz - megkövetelte a konstantinápolyi latinoktól, hogy a ...
  2014. augusztus 28.
 • Keresztény és szocialista
  Az alapok Olyan politikai irányzat, mozgalom, mely a társadalmi igazságosság megteremtésére törekszik, mégpedig a keresztény hit alapján, egyúttal elismeri a szocializmus némely tanítását is. A korai polgári társadalmakban a kapitalista gazdaság keretei ...
  2007. december 30.
 • Az ortodox egyház
  A világi papság Az ortodox egyház egyenrangú és önálló, egymástól független helyi egyházakból áll, és ebből adódóan a katolikus egyháztól eltérően gyakorlatilag mindennemű központi irányítás nélkül működik. Minden helyi egyház élén egy-egy rangidős ...
  2003. november 2.
 • Könyvajánló
  "Ha a zsinati mozgalom a 15. században győzött volna... Bibó István címzetes váci kanonok beszélgetései apósával, Ravasz László bíboros-érsekkel a római katolikus egyház újkori történetéről, különös tekintettel a lutheránus és kálvinista kongregációkra. ...
  2003. október 30.
 • Reformációs irányzatok
  A lutheránus egyházszervezet A katolikusokétól eltérő nézetek és szemlélet alapján, Luther elvei szerint épült ki az ún. evangélikus egyház a 16. század folyamán. Miután a katolikus egyháztól eltérően birtokai, tizedjövedelme nem volt, a hívek ...
  2003. október 2.
 • Habemus papam - a pápaválasztásról
  Császárok árnyékában A római előkelők azonban egyre nagyobb befolyást igyekeztek maguk számára szerezni az idők folyamán e tisztség betöltése kapcsán, majd a Nyugat-római Birodalom bukása után a világi uralkodók és a Kelet-római Birodalom - még később a ...
  2014. szeptember 24.
 • Virágzó középkor
  Törzsanyag Jeanne d' Arc - a franciák legfélelmetesebb "fegyvere" Lotharingia és a Francia Királyság határán feküdt egy kis falu, Domrémy, melyben 1412. januárjában megszületett egy kislány, akire a körülmények szerint egyszerű jövő várt. ...
  2002. augusztus 31.
 • Katolikus humanizmus
  A konstanzi zsinat Amikor 1377-ben a pápai udvar Avignon-ból visszatért Rómába, az egyház újbóli egyesítésén munkálkodó nagy zsinatok igen gyümölcsöző szellemi találkozások helyszíneivé váltak. A nagy nyugati egyházszakadást „megoldó” konstanzi zsinat ...
  2013. augusztus 21.
 • Bálint - nap
  A katolikus egyház ma legalább három Valentin nevű szentet is számon tart, akik valamennyien mártírhalált haltak. Bár a legendák mögötti igazság többnyire a homályba vész, a történetek mindegyike romantikus hősként emlékezik meg Valentinról; akit ennek ...
  2004. február 13.
 • Az építészet mint politikai tőke
  A reneszánsz pápaság hitvallása A pápák, bíborosok, királyok és hercegek, azaz az egyházi és a világi elit felismerte, hogy bármennyi szobrászt, írót, költőt támogathat, egyik tevékenységnek sem lesz annyira látványos hozadéka, mint az építészetbe ...
  2013. július 17.