Unió
(51)

 • Intézmények
  Európai Konvent A Konvent egy Európai Alkotmány létrehozásán munkálkodik, előkészíti az Európai Unió jövőjét meghatározó intézményi reformokról meghozandó döntéseket. A testületben Magyarország lényegében teljes jogú tagként vesz részt. Az Európai ...
  2004. február 19.
 • A polgárok Európája, avagy az uniós állampolgárság
  Forrás: Central Audiovisual Library, EC. Az uniós állampolgárság még nem egy kikristályosodott identitás, még nem tudatosodott a tagállamok polgáraiban, de előnyeit már 1958, a Római Szerződések megkötése óta élvezik. Ekkor valósult meg a munkavállalók ...
  2001. október 15.
 • Törökország, a mumus
  2006. decemberében Törökország határozattan érvelt az esetleges szankciók bevezetésének lehetősége ellenére is az ország uniós tagsága mellett, s vállalta, hogy tovább folytatja a tárgyalásokat akkor is, ha azok komolyabb reformlépések végrehajtását ...
  2007. december 7.
 • Az Európai Unió Tanácsa
  Az EU öt fő szerve közül a Tanács egy olyan fórum, ahol a tagországok véleményeiket és érdekeiket közvetlen módon kifejezhetik, mindamellett hogy szem előtt tartják az Unió közös céljainak megvalósítását. Így aztán egyszerre tárgyalási színtér és ...
  2003. március 10.
 • Sportos Unió - Elhízás kontra testnevelés
  Az Európai Bizottság már korábban is foglalkozott a sport témakörével, akkor azonban nem az egészséges életmód egyik szükséges és elengedhetetlen elemeként került napirendre a mozgás, hanem a sporttal kapcsolatosan felmerülő vitás kérdések rendezése miatt ...
  2007. december 7.
 • Az EU intézményei
  Bevezető gondolatok Az európai egyesülés eszméjét 1946 szeptemberében Winston Churchill fogalmazta meg a Zürichi Egyetemen, amikor a francia-német kibékülésen és szövetségen alapuló Európai Egyesült Államok megteremtésére szólította fel az európai ...
  2014. június 4.
 • Az ítélet: az Unióban tilos!
  Az Európai Unió 27 tagállamában valamint az Európai Tanács 47 országában tilos a halálbüntetés alkalmazása, s az Unió 2007 februárjában elfogadott egy olyan határozatot, amelyben kezdeményezést indított el a halálbüntetés alkalmazásnak globális szinten ...
  2007. december 5.
 • Az Európai Számvevőszék
  Az Európai Számvevőszék 1977-ben kezdte megműködését. Létrehozásától kezdve jelentősége egyre inkább növekedett, annak tekintetében, hogy milyen mértékben erősödött a nyilvános ellenőrzés és az áttekinthetőség igénye a közösség tagjaiban. Hatáskörébe ...
  2003. március 10.
 • Az Európai Bizottság
  Az Európai Bizottság az Unió döntés-előkészítő és javaslattevő szerve, amely adott esetben ellenőrző, képviseleti és nem ritkán döntéshozói, valamint végrehajtói feladatokat is ellát. A Bizottság egy olyan intézmény, amely a tagállamok kormányaitól ...
  2003. március 10.
 • "Ráncosodó Európa"
  Társadalmi helyzet és körkép az Unióban, s ez egyrészről azért sem meglepő, mert az Unió lakossága megközelíti az 500 millió főt, másrészről pedig azért, mert a szervezet által nemrégiben készített felmérés alapján Európa az öregedő társadalmak arcát ...
  2007. december 3.