Tanulmányok és cikkek
(2)

  • Csoport típus: Publikus
  • József Attila
    Tanulmánytöredékeiben egy olyan komplex rendszer kialakítására tett kísérletet, melynek feladata a művészet minden más tudatformától különböző sajátos mibenlétének megragadása lett volna. Napi kritikáiban, a korabeli irodalmi vitákhoz való ...
    2005. január 2.