Történelem érettségi
(28)

 • Csoport típus: Publikus
 • Csoport típus: Publikus
 • Érettségi tételek - Nemzetiségi kérdés a dualizmus időszakában
  Bevezető gondolatok A reformkor érdekegyesítési gondolata elvileg kiterjedt a nemzetiségi érdekek egyeztetésére is, az érdekegyesítő nemzetiségi politika realizálása azonban – mint 1848 bizonyítja – nem sikerült. Nemzetiségi kérdésben az egy politikai ...
  2014. május 13.
 • Az USA fejlődése
  Bevezető gondolatok Észak-Amerika gyarmatosítása a XVI. században kezdődött. Az első angol telepek azonban csak a XVII. század  elején jöttek létre Virginiában (1607). Az ide települő puritánok magukkal hozták az önigazgatás gyakorlatát, s az angol ...
  2014. április 16.
 • A kiegyezés tartalma
  Bevezető gondolatok Az ún. Schmerling-provizórium (1861-1865) ideje alatt pénzügyi csőd következett be, miközben egyre jobban éleződött az osztrák-német ellentét, amelynek oka Németország egységesítéséért folytatott küzdelem volt. Bécsben is egyre többen ...
  2014. május 9.
 • Mária Terézia és IV. Béla a töri érettségin
  A vizsgák mindkét esetben két részből állnak: az első tesztsor rövid, kérdés-felelet típusú feladatokat tartalmaz, a második lapon pedig nyolc, kifejtést igénylő esszéfeladat közül kell megoldani néhányat. A feladatok 60 százalékban a magyar, 40 ...
  2012. május 9.
 • Érettségi tételek - A sztálini diktatúra legfőbb jellemzői
  Bevezető gondolatok 1922-ben létrejött a Szovjetunió, a kommunista pártállam. A legfőbb végrehajtó hatalom a Népbiztosok Tanácsa volt, az országgyűlés helyett pedig szovjetkongresszus hozott törvényeket. Népbíróságokat állítottak fel. A kommunista párt ...
  2014. május 15.
 • Az EU intézményei
  Bevezető gondolatok Az európai egyesülés eszméjét 1946 szeptemberében Winston Churchill fogalmazta meg a Zürichi Egyetemen, amikor a francia-német kibékülésen és szövetségen alapuló Európai Egyesült Államok megteremtésére szólította fel az európai ...
  2014. június 4.
 • Végvári küzdelmek
  Bevezető gondolatok A mohácsi csatavesztés után (1526) és II. Lajos halála miatt kitört trónharcok és belső háborúk következtében az ország két részre szakadt. A török Szapolyai János támogatójaként 1529-ben és 1532-ben is Bécs ellen indult, de a ...
  2014. április 4.
 • A Kádár-korszak
  Bevezető gondolatok Az 1956-os forradalom leverésével, szovjet katonai és politikai támogatással hatalomra jutott Kádár János több mint három évtizedes rendszere (1956-88/89) nem alkotott egységes időszakot, különböző szakaszait erősen befolyásolták a ...
  2014. május 30.
 • Széchenyi reformja
  Bevezető gondolatok Széchenyi Bécsben született, udvarhű arisztokrata család sarjaként. Édesapja Széchényi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár alapítója, édesanyja: Festetich Julianna (a Georgikont alapító Festetich György ...
  2014. április 29.
 • Az ipari forradalom
  Bevezető gondolatok Az árforradalom következtében már a XVI. századtól kibontakozott a tőkés ipar és mezőgazdaság, ami az új üzemformák és szervezési eljárások elterjedését, a munkások számának növelését vonta maga után. Alapvető technikai-technológiai ...
  2014. április 28.