Magyar
(292)

 • Csoport típus: Publikus
 • Csoport típus: Zárt
 • Kárpátalja
  Történelem Az Ukrajna délnyugati részében fekvő megye területén húzódnak az Erdős Kárpátok (újabbkori terminológiával: Ukrán Kárpátok) déli lejtői és a lábuknál kezdődő alföld. Kárpátalja északkeleten Lemberg (Lvov) és Ivano-Frankovszk megyével, délen ...
  2003. október 2.
 • A magyar-horvát állami közösség IV.
  A magyar nyelv bevezetése Jóllehet a király ezt a rendeletet később visszavonta, a magyar nemesek egy része kitartott amellett, hogy a magyar nyelvet használják a hivatalos ügyek intézésekor. Először az 1790. évi országgyűlésen kérték a magyar követek, ...
  2015. november 24.
 • A Hazafiúi Magyar Társaság
  A felvilágosult abszolutizmus kora II. József és II. Lipót II. Lipót halála után (1792) azonban jelentős szemléletváltás történt az uralkodói udvarban: I. Ferenc a hagyományos rendiség kereteit, majd a feudális jellegű abszolutisztikus uralom ...
  2007. november 21.
 • A felvilágosulás irodalma
  Kelet-Európában a felvilágosodás viszonylag később alakult ki, mint Angliában vagy Franciaországban. Ennek oka elsősorban az ezen a területen lévő országok gazdasági, társadalmi berendezkedésében keresendő. A megmerevedett feudalizmus, a polgárság hiánya ...
  2007. november 10.
 • A magyar vasút
  Előzmények és lehetőségek Lóvasút A XVIII. századig a szárazföldi utakon történő közlekedést a természet, pontosabban az időjárás körülményei határozták meg. Az évnek csak egy kis részében voltak zökkenőmentesen járhatók, s ez a tény mind a gazdaság ...
  2004. július 5.
 • A magyar tengerhajózás
  Szent István csatahajó Az első intézkedések A spanyol örökösödési háború eredményeként III. Károly (1711-1740) magyar király és német-római császár kénytelen volt elfogadni a spanyol területek elvesztését, ezért a Duna-menti monarchia megerősítésére ...
  2014. március 19.
 • Mi lesz a magyar borral?
  "A magyar minőségi borok vannak olyan kiválóak, mint bármelyik francia termék" - állítja Kiss László, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke, akinek ez a fő érve arra, hogy miért megalapozatlan a magyar borászok aggodalma. A szakember várakozása szerint ...
  2004. augusztus 15.
 • Harminc éve halt meg
  Úgy tűnt, hogy - többek mellett Horváth János hatására - irodalomtudós lesz belőle. Tudományos munkássága is irodalomtörténeti tanulmányokkal kezdődött (írt Janus Pannoniusról, báró Kemény Zsigmondról). Magyar-latin-görög szakos tanári oklevelének ...
  2003. április 14.
 • "Egy ezred évi szenvedés"
  A születések ideje: az első a Himnusz 1823. Ausztria túlélve a napóleoni háborúkat, maga mellett tudva a nemességet - adót emel és 40.000 újoncot parancsol. A dinasztiát segítő magyar köznemesség és arisztokrácia azonban felszisszen. Már túl vagyunk az ...
  2004. május 19.
 • Magyar kézművesség
  A Magyar Kézművességért Alapítvány az IPOSZ-szal és a BKIK Kézműipari Tagozatával együttműködve írta ki kettős tematikájú pályázatát, melynek a válogatott anyagából rendezett kiállítást a Magyar Mezőgazdasági Múzeum. A kiállítás a földszinti időszaki ...
  2012. július 6.