Irodalom érettségi
(9)

 • Érettségi tételek - A pikareszk regény jellegzetességei Cervantes Don Quijote című regénye alapján
  Bevezető gondolatok Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) a spanyol reneszánsz irodalom legnagyobb alakja, akit sok irodalomtudós az első mai értelemben vett modern regény írójaként tart számon. Akárhogy is, a Don Quijote (vagyis Az elmés nemes Don ...
  2014. május 9.
 • Babits - Jónás könyve
  Bevezető gondolatok Az 1930-as évek során Babits Mihály (1883-1941) olyan befolyásos irodalmi intézménnyé vált, mint korábban Kazinczy Ferenc vagy Vörösmarty Mihály. 1933-tól kezdve egyedül szerkesztette a Nyugatot, tagja volt a Kisfaludy Társaságnak, ő ...
  2014. március 26.
 • Kosztolányi: Édes Anna
  Bevezető gondolatok Kosztolányi Dezső (1885-1936) a magyar irodalmi kánon egyik legsokoldalúbb szerzője. A Nyugat első nemzedékének nagyhatású irodalmárát költőként, novella- és regényíróként ugyanolyan nagy elismerés övezi, mint elméleti íróként, ...
  2014. március 27.
 • Érettségi tételek - A mitikus szemléletmód jellegzetességei Jókai Mór Az arany ember című regényében
  Bevezető gondolatok Jókai Mór (1825-1904) a legolvasottabb szerzőnk, „a nagy magyar mesemondó”. A 19. század második felét figyelemre méltó teljességgel élte meg: volt Petőfi kollégiumtársa, barátja, volt képviselő, irodalomszervező. Elképesztő mértékű ...
  2014. május 6.
 • A gyermeklét képei József Attila költészetében
  Bevezető gondolatok József Attila (1905-1937) költészetének egyik legjellemzőbb motívuma a gyermek. Különösen kései költészetében, az 1936-1937-ben született művekben válnak jellemzővé a gyermeklét képei. Ezzel természetesen a magyar irodalomban nem ...
  2014. március 28.
 • Sorstalanság és beszéd
  Bevezető gondolatok Kertész Imre (1929-) legismertebb regénye, a Sorstalanság (1975) a világ holokausztirodalmának egyik kiemelkedő darabja, amely egyedi, különleges beszédmódot használ nagyszabású témájának kifejtéséhez. Az író, műfordító Kertészt ...
  2014. május 14.
 • Lélekábrázolás az Édes Anna című regényben
  Lélektani regény A mű a XX. század első felében keletkezett. 1926. július 1-től a Nyugat című folyóirat részenként közölte. Műfaja lélektani regény, a központba a lélekábrázolást állítja, azaz nem a tett vagy cselekmény a fontos, hanem az ahhoz vezető út. ...
  2014. november 27.
 • Balassi versformái
  Balassi versformái Horváth Iván szerint a Balassi által használt versformák legtöbbjét megilletné a "Balassi-versszak" elnevezés, hiszen irodalmunkban Balassi működése előtti időkből egyikre sincs példa, legalábbis nem ismerjük őket. Először ezeket ...
  2004. március 15.