Etika
(46)

 • Erkölcs? Mivégre?
  Erkölcs és etika Az erkölcs és az etika vizsgálata mindig is foglalkoztatta az embert, hiszen cselekedeteihez minden korban minden generáció igyekezett valamiféle objektív iránytűt találni. Jelen írásunkban azt vizsgáljuk meg, miként definiálták az ...
  2013. május 31.
 • Jellem, illem, etika, etikett
  A korrekt válasz feltételezi, hogy először is definiáljuk a jellemet és az illemet, illetve a köztük lévő különbséget. Jellemen általában az ember valamely belső vonatkozását értjük, de ügyelnünk kell arra, hogy ne keverjük össze a vérmérséklettel, az ...
  2013. december 5.
 • Az erkölcstan alapfogalmai
  Az alapok Ahhoz, hogy már etikai stúdiumaink elején nagy biztonsággal eligazodjunk és termékeny vitákat generálhassunk, illetve részesei lehessünk eredményes és izgalmas disputáknak, megfelelő eszközként tisztázzunk néhány alapvető etikai terminust. Ezek ...
  2013. június 7.
 • Honnan az értékek?
  Nicolai Hartmann Hartmann Rigában született, de középiskolai tanulmányait már Szentpétervárott, egy német nyelvű gimnáziumban folytatta, majd orvostanhallgató lett Tartu-ban. 1903-tól Szentpétervárott, majd 1905-től Marburgban klasszika-filológiát, ...
  2014. január 2.
 • A kényszertől a bioetikáig
  Egy régi-új téma A bioetika viszonylag új területe az alkalmazott normatív etikának, de gyökerei a régmúltba tekintenek vissza. Mint orvosi etika egészen az ókori görög orvosig, Hippokratészig vezethető vissza, aki nevezetes esküformulájával évezredekre ...
  2014. június 5.
 • A szent kötelesség?
  Konzekvencionalisták Az etikákat általában két nagy csoportra szokás osztani annak megfelelően, hogy mi határozza meg a cselekedetek erkölcsi jellegét, értékét. Az egyik csoportba a konzekvencionalista vagy következményetikák (más aspektusból nézve a ...
  2013. szeptember 18.
 • Értsünk szót egymással!
  Értékek sokasága és tarkasága Minden társadalmi csoportnak mikro- és makroközösségnek egyaránt megvan a maga által elfogadott és követett normarendszere. Eszerint értékek kavalkádjában kell eligazodnunk, és amint átlépünk az egyik társadalmi csoportból a ...
  2014. április 18.
 • Értékek mentén
  Az érték a mérték Minden erkölcsi előírást betartani, az összes morális parancsot egyszerre szem előtt tartani lehetetlen. Ilyenkor a morális értékek segítenek eligazodni bennünket,  illetve a helyes döntéshez hozzásegíthetnek. Tisztában kell lennünk az ...
  2014. március 20.
 • Erkölcs és genetika
  A morálfilozófia ingoványos talaja? „…elérkezett az ideje, hogy az etikát időlegesen kivegyük a filozófusok kezéből és biológiai alapokra helyezzük.” (E. O. Wilson, idézi: Mannhardt, 2004, 81.) Az ilyen típusú szociobiológiai megközelítés az evolúció ...
  2013. október 9.
 • Itt a nyár - bátran hezitálj?!
  Lám, megjelent az első bölcselő! Nagy sor jövend utánad, szép hugom, Mely milljó úton ezt vitatja újra; A tébolydába téved sok közűlök, Sok visszaretten, révbe egy sem ér. Hát hagyjatok fel az okoskodással, Minden dolognak oly sok színe van, Hogy aki ...
  2013. augusztus 1.