vonzatok
(7)

 • ... teljességre (szólások, közmondások, szállóigék, aforizmák, vonzatok stb. gyűjteménye). A szövegtípusok csoportosításánál ... teljességre (szólások, közmondások, szállóigék, aforizmák, vonzatok stb. gyűjteménye). A szövegtípusok csoportosításánál ...
 • ... vonzatok a bővítmények alcsoportját képezik: a kötött bővítményeket hívjuk így. A vonzatok ...
  tesztfeladat
 • Az egyik szintről a másikra a továbblépés lehetőségét ezenkívül egyéb jelenségek is mutatják. A fonémaszinten az egy fonémából álló morfémának, a morfémaszinten a tőmorfémának már vannak a felsőbb nyelvi szintre jellemző tulajdonságaik, biztosítják az ...
 • A határozott vagy határozatlan alany, tárgy stb. felismerése nem okozhat különösebb gondot, hiszen jól körülírható formai ismérveik vannak (pl. határozott névelő, birtokos személyrag stb.), az iránytárgy és az eredménytárgy elkülönítése azonban némi ...
 • Van 10 perced?
  Prepositions 2. You were absolutely right _________ staying at home in such weather. What you've just said is not at all relevant _________ this topic. A lot of people are prejudiced _________ holistic medicine. She was completely oblivious _________ her ...
  2003. március 13.
 • Van 10 perced?
  Prepositions 1. This dish is absolutely unique _________ to our region. We always try to eat food which is typical _________ the country we visit. Why are you so upset _________ his resignation? The inside of the cupboard was thick _________ ...
  2003. március 9.
 • Segédanyagok
  ... nyelvtani egységekhez kapcsolódó kulcsfeladatokat (szórend, vonzatok, főnevek névelői) kellőképpen begyakorolni. Ebben ...
  2002. szeptember 13.