pop
(825)

 • Az alkalmazkodóképesség Az ökológiai adaptáció során az adott populáció beilleszkedik a környezetébe, ezáltal létrejön az ökológiai hatásokkal szembeni tolerancia. Az alábbi szabályok jól érzékeltetik, hogyan alkalmazkodnak az élőlények környezetükhöz. A ...
 • A populációk fontos sajátossága, hogy milyen élőhelyen, milyen környezeti feltételek mellett fordulnak elő. Egy populáció valamely környezeti tényező változásaira adott válaszát tűrőképességnek nevezzük. A populáció tűrőképességi tartományába a környezeti ...
 • A természetes népességek egyedszáma ugyanazon populáción belül sem állandó, hanem időben folyamatosan változik a kedvező és a kedvezőtlen, korlátozó tényezők hatására.A populációk egyik legfontosabb jellemzője az egyedszám időbeli változása. Ha nem ...
 • A társulások jellemzői A társulások többé-kevésbé állandó megjelenésű életközösségek, amelyeket meghatározott, egymással változatos kölcsönhatásokban álló populációk alkotnak.Egy élőhelyen azok a populációk élhetnek egymás mellett, amelyeknek hasonlóak a ...
 • Evolúcióbiológia Az evolúció fogalmán a köznapi életben az élővilág történeti fejlődését értjük, vagyis azt, miként alakultak ki az évmilliók során a mai élővilág egyes csoportjai. Tudományos megközelítésben a biológiai evolúció lényege az öröklődő ...
 • Ha a populáció növekedése eléri a környezet eltartóképességét, egyedszáma hosszabb időn át egy állandó érték körül ingadozik. Ha a környezet eltartóképessége csökken, akkor a populáció egyedszáma csökkenni kezd. Ha ez a csökkenés folyamatos, akkor végül a ...
 • Popup menü A Popup menünek nevezzük a helyi menüt, amit az egér jobb gomb kattintására ugrik elő. A helyi menük kényelmesek a felhasználónak a program kezelésénél, gyorsítja a program kezelését. A PopupMenu metódust kell szerkeszteni az egér aktuális X,Y ...
 • ... 1956-ban egy londoni kiállításra a pop art jelképeként számontartott Mitől olyan ... kollázst hirdetési magazinok képeiből. A pop art terminust Lawrence Alloway kritikus ... , műfajaik hasonlók, mint az amerikai pop művészeinél. A pop art Nagy-Britanniában
 • Mérőszám, amely azt fejezi ki, hogy valamely faj, vagy fajcsoport a vizsgált terület-, illetve térfogategységben hány példányban fordul elő. Mérőszám, mely azt fejezi ki, hogy egy populáció tagjai hány példányban fordulnak elő. A populációk jellemzője ...
 • Alexander Pope Élete A klasszicista angol költészet és epikus irodalom első kiemelkedő alakja Alexander Pope (e. póp, 1688–1744). Nevét elsősorban szatírái, verses erkölcsi-filozófiai írások, a Fürtrabláscímű komikus eposz és a homéroszi eposzok angol ...
 • A popkultúra életünkben
  Simkó Csilla, a Debreceni Egyetem anglisztika alapszakos, másodéves tanári mesterképzésben résztvevő hallgatója A popkultúra hatása mindennapi életünkre címmel készített projekttervet és projektportfóliót. A portfólió teljes egészében megtekinthető a ...
  2014. február 12.
 • Populációs adok-kapok
  A populációk között számos kölcsönhatás alakulhat ki, azonban a tankönyvi példák gyakran erőltetettek, csak bizonyos esetekben állják meg ténylegesen a helyüket. Ahhoz, hogy ezt megértsük, kissé mélyebb vizekre kell eveznünk. Mindkét populáció számára ...
  2014. május 27.
 • Miért a Popocatépetl?
  Az éppen aktuális földrengések és vulkánkitörések geológiai hátterét joggal kérdezhetik a diákok a tanároktól. A rendelkezésre álló lemeztektonikai térképek alapján azonban nem mindig lehet megadni a pontos választ. 2013. május 15-én ismét kitört a ...
  2013. május 21.
 • Diákmunka
  A populációgenetikában általában modelleket használnak a jelenségek vizsgálatára. Ezekkel számolgatni papíron többnyire nehézkes, de a számítógép csodálatos segítőtársunk lehet. Megkímél minket attól, hogy a gyötrelmes számolgatást végezzük, nekünk csak a ...
  2005. június 4.
 • Szelekció a populációban
  A természetes szelekció alapelve igen egyszerű, minden generációban azok az egyedek maradnak életben, melyek jobban alkalmazkodtak a környezethez, ezek utódai természetesen még jobban alkalmazkodnak és így tovább. Mindez azonban mégsem ilyen egyszerű, a ...
  2007. szeptember 23.
 • A Lotka-Volterra egyenletek
  Egy ragadozó és áldozata (forrás: wikimedia) Az mindenki számára egyértelmű, hogy az élő közösségekben a populációk egymással kölcsönhatásban vannak. Ezeket a kölcsönhatásokat aszerint is csoportosíthatjuk, hogy ez egyes populációk egyedszámát növelik ...
  2007. szeptember 23.
 • Drift
  A kis populációméret is veszélyezteti a bengáli tigrist "Nem-darwininak" azokat a mechanizmusokat nevezik, melyek nem a rátermettebb, életképesebb egyedek fennmaradását segítik elő. Meglepő lehet, de ezekre a folyamatokra elsőként Charles Darwin hívta fel ...
  2007. szeptember 29.
 • Szeresd a testem, baby!
  Nem, kedves nagymamák és az erény ifjabb őrei, itt most nem lehet fejcsóválva azt sóhajtani, hogy "Ezek a mai fiatalok!". Aki azt gondolja, hogy a szórakoztató zene csak az utóbbi időkben paktált le az erotikával és a pénzcsinálással, az rosszul gondolja. ...
  2003. július 2.
 • A talált tárgyak világa
  Pop art 50-es évek közepén jött ...
  2014. szeptember 15.
 • Túlélésünk záloga – a biológiai sokszínűség
  A fajok száma az óceánok és nagy tavak szigetein is csökkenő tendenciát mutat, a kisebb területeken nem tud kifejlődni az egyensúlyokat fenntartó ökológiai összetettség és sokszínűség. A felszakított, szétdarabolt élőhelyek lakóikt, populációit ...
  2012. május 21.