matematika
(1630)

 • Csoport típus: Publikus
 • Csoport típus: Publikus
 • Csoport típus: Publikus
 • ... körző használatára. Amint a görög matematika a definíciókkal gondoskodott az ellentmondásmentes ... kivezet a matematika területéről a természettudományok birodalmába. Ugyancsak a görög matematika ókorából ... nyerjük. Az elmondottak szerint a matematika definíciói, axiómái, bizonyítási eljárásai szoros ...
 • ... ókori és a középkori hindu matematika történetében is. Csillogó eredmények váltakoznak ... hindu műnek csak mintegy harmadrésze matematika, és a Sztoikheiához viszonyított rendszertelensége ... tudott azonban megszabadulni a hindu matematika átkától, ő is keverte a ...
 • A feladat megoldási menetének vázolása során a második lépés, hogy a logikai lépéssorozat leírása után az ismert matematikai összefüggések felhasználásával leírjuk a számítások tényleges matematikai menetét, az az előjegyezzük az elvégzendő számításokat. ...
 • ... és a matematikai statisztika a matematika olyan területe, amely megfelelő matematikai ... és a matematikai statisztika a matematika olyan területe, amely megfelelő matematikai ... és a matematikai statisztika a matematika olyan területe, amely megfelelő matematikai ...
 • ... itt is a matematika módszereit vegyük igénybe. A matematika nagyon fontos a ... itt is a matematika módszereit vegyük igénybe. A matematika nagyon fontos a ...
 • ... oldaluk négyzete között. A babiloni matematika értékelésénél a legreálisabb szempont az ... jellegű matematika azonban biztos lehetőséget nyitott a mai értelemben vett matematika kifejlődéséhez ...
 • A fordított gondolkodás szabályait követve ugyanazon lépéssorozat mentén haladunk visszafelé, mint amelyik a formális matematikai lépéssorozat felállításához vezetett bennünket. Visszafelé gondolkodva tehát a következő lépésként a formális matematikai ...
 • Matematikai inga Hosszú, vékony fonalra akasszunk egy kis testet, majd függőleges egyensúlyi helyzetéből kimozdítva engedjük el! A test egy köríven, két szélső helyzete között periodikus mozgást, ingamozgást végez. Ha a test kisméretű a fonal hosszához ...
 • ... . Felhasználja a közgazdaságtan és a matematika eszköztárát. Mivel a hosszú- és ...
 • Grafikus programtesztelés Már a korai NC vezérlések esetében is lehetőség volt a vezérlésben megírt program kezdetleges szimulációjára. A tesztelés a próbagyártás előtti nagyon lényeges művelet, melynek hatására számos programozási hibát lehet észrevenni ...
 • Rátz Tanár Úr Életműdíjas matematikatanárok
  ... oktatóként sem távolodott el a matematika középiskolai oktatásától. (Pályakezdőként a makói ... .) Analízis tankönyvet írt a speciális matematika osztályok számára, társszerzőként részt vett ... eredményire méltán lehet büszke. A matematika országos szaktekintélye. Több évtizede vezet ...
  2007. október 31.
 • Matematikai fogalomtár
  ... még nem ismerik eléggé a matematika szakkifejezéseit, ebből tájékozódhatnak; tanárok felhasználhatják ... (felnőtt, szülő) otthoni egyéni tanulásra; matematika iránt érdeklődők, matematikát használók számára ... itt keresse meg valamelyik matematika cikket vagy matematika feladatkitűzést. Most kattintson a ...
  2004. március 4.
 • A számolásról
  ... jól használható számfogalma, az a matematika bonyolultabb algoritmusait sem tudja megtanulni ... megváltozott. A bizonyítás kikerült a matematika elefántcsonttornyából. A bizonyításokkal jó pénzeket ... , amelyek összhangban vannak a matematika természetével, a matematika tudományának aktuális álláspontjával és ...
  2004. március 24.
 • Matematikatanulás
  ... , vagyis azzal, hogy mi a matematika, honnan szerzik az emberek, ezen ... nagy politikai kérdéseken túl a matematika órák száma és a szakkörök ...
  2007. szeptember 18.
 • Matematika oktatóprogram
  Bevezető gondolatok A matematika oktatása minden korban fontos feladat ... program következő része: Matematika országútján Elkalandozhatunk a matematika országútján időszámítás előtt 1800-tól ...
  2013. június 27.
 • A közelmúlt nagy matematikatanára: Dr. Hajnal Imre
  ... generációja nőtt fel azokon a matematika könyveken, amelyeknek szerzője Dr. Hajnal ... szegedi JATE matematika-fizika szakán. A matematika tanítási gyakorlaton Hajnal Imre tanár ... él az emlékezetemben, ahol a matematika oktatás legnagyobb alakjai tartottak előadásokat ...
  2001. április 15.
 • Internet és matematika
  ... matematika szakos tanárképző főiskolai hallgatóknak, részben TTK-s egyetemi hallgatóknak, akik nemcsak matematika ...
  2004. május 3.
 • Százéves Matematika Mindentudó az Írisz/Sulineten
  ... újra kellett írni, addig a matematika közismert alapjai ma is változatlanok ... között megjelent valamennyi számának teljes matematika és fizika anyaga. Az archívumban ... követve bármelyik középiskolás, főiskolás diák, matematika- vagy fizikatanár új módon kapcsolódhat ...
  2001. szeptember 18.
 • Válogatott matematikafeladatok
  ... , azok igenis az alsósoknak oktatott matematika alapját képezik, és fontos őket ... kell ébreszteniük a kisgyerekekben a matematika iránt, és kedvet kell adniuk ...
  2007. november 26.
 • Matematikaórán Indiában
  ... mellett. A matematika tanszék a főépületben található. A matematika tanszéken dolgozik dr ... leírt algoritmus történeti hátterét. A matematika órán a diákoknak nem kellet ...
  2004. február 10.