magyar klasszikusok
(44)

 • ... , 37 soros Mária-siralommal, a legrégibb magyar verssel. Magyar nyelvemlékek A XIV. századból ... ízlésű, magyar nyelvű kézirat a középkorból a Festetich-kódex, Kinizsi Pálné Magyar Benigna ... egyházi használatra készült könyvek, mellettük klasszikusok, orvostani, földrajzi, építészeti, számtani és ...
 • ... francia nyelv tanulásába, a latin klasszikusok mellett a német költészetet olvasta ... egyháztanács meghívta Aranyt a gimnázium magyar irodalmi tanszékére. Családostul átköltözött Nagykőrösre ... francia nyelv tanulásába, a latin klasszikusok mellett a német költészetet olvasta ...
 • ... magyar vers és értelmezése). Borbély Sándor: General Press, Budapest, 1996 (In: Klasszikusok rangrejtve : Költőportrék és verselemzések). Borbély Sándor: Magyar táj magyar ecsettel, Móra ... (In: Klasszikusok rangrejtve : Költőportrék és verselemzések). Borbély Sándor: Magyar táj magyar ecsettel, Móra ...
 • ... irodalomtörténész. Kozma tervezte a régi magyar tipográfiát idéző záródíszeket és iniciálékat ... teremtett. Király György pedig a klasszikusok tárházából állította össze és rendezte ... : a Három Csepke Könyvek, Kner Klasszikusok 12 kötete, a Monumenta Literarum ...
 • ... tilt, a régi és újabb klasszikusok által nevelt ízlés még javasol ... annyira ragad el, hogy mindent magyar névvel igyekezünk adni, bár kétségesen ... tilt, a régi és újabb klasszikusok által nevelt ízlés még javasol ... annyira ragad el, hogy mindent magyar névvel igyekezünk adni, bár kétségesen ...
 • ... 1844-ben zenésítette meg, azóta a magyar nemzet himnusza. Keletkezésének napja 1823 ... (In: Szörényi László (szerk.):Matúra Klasszikusok – Kölcsey Fernc: Hymnus, Nemzeti hagyományok ... (In: Szörényi László (szerk.):Matúra Klasszikusok – Kölcsey Fernc: Hymnus, Nemzeti hagyományok ...
 • Arthur Miller (árször milör, 1915­) a második világháború utáni korszak egyik legismertebb drámaírója. Hatott rá Ibsen, Brecht, de leginkább a görög klasszikusokat tekinti példaképének. Felfogása szerint a drámának dramatikusnak, mozgalmasnak és ...
 • Albrecht Dürer Dürer Albert magyar származású ember volt. Öreg apja ... a céllal, hogy az ókori klasszikusok műveit, amelyek addig jórészt csak ... és korrigálták azokat. Az ókori klasszikusok kódexekben fennmaradt szövegei, a másolók ... be. Albrecht Dürer Dürer Albert magyar származású ember volt. Öreg apja ...
 • ... : Rónai Mihály András: Magyar lant) A "Szigeti veszedelem" magyar hőseinek katonai hierarchiája - ajánlott irodalom Csillag István: A "Szigeti veszedelem" magyar ... (In: Szörényi László (sorozatszerk.) Matúra Klasszikusok) Zrínyi "Hangas" verse: az eposz ...
 • ... prózáját és költészetét ültette át magyar nyelvre. Fordított Goethétől, Flaubert-től, de ... : CsokonaiA korábbi évszázadok magyar irodalmából Csokonaiban látta a magyar költősors és saját ... Kiadó, Bp., 1993 Borbély Sándor: Klasszikusok rangrejtve, General Press Kiadó, Bp ...
 • Sci-fi az órákon?
  ... van-e keresnivalója – az SF-nek a magyar- és médiaórákon. A kérdésfeltevés természetesen ...
  2013. szeptember 17.
 • Szent Jeromos
  ... kellett nézniük...Így történt, hogy magyar születésű szentek híján Magyarország földrajzi ... köszönhetően magyarországi és nem pedig magyar szentekként tartjuk számon: Jeromos ugyanis ... párosult. S míg eszét olyan klasszikusok, mint a szónokzseni Cicero művein ...
  2007. szeptember 25.
 • Benjamin Constant
  ... liberalizmus között az, hogy a "klasszikusok" tagadták, hogy a politikai élet ... hagyományban nem "neók", hanem a "klasszikusok" ( ahogy Hayek fogalmazott: ő az ...
  2005. április 27.
 • DVD ajánló - A korai film mérföldkövei
  ... időszakban készült némafilm ritkaságok és klasszikusok legjavából. 40 FILM EGY DVD-N ... fellelhető / az eredeti, majd a magyar cím. A Lumiére-filmeknél megjelöltem a ...
  2001. szeptember 5.
 • Kazimir Károlyra emlékezünk
  ... , Frischt, Hochhuthot; de az új magyar színműveknek is kiemelt helyet biztosított ... rendezést is, a határon túli magyar nyelvű színházak fiataljaival foglalkozott. Felesége ... 1987-től 1990-ig rektora volt. A Magyar Színházművészeti Szövetség főtitkári tisztét 1963 ...
  2003. április 22.
 • Kállai Kiss Ernő - Az egyetlen Liszt Ferenc-díjjal kitüntetett cigányzenész
  ... egyaránt, rendszeresen meghívják a tengerentúli magyar közösségek is, hogy muzsikájával felidézze ... fontos állomása. 1996-ban pedig a magyar cigányzenészek "hivatalosan" is királyukká választották ... érez az egész magyar zeneművészet helyzete iránt, tavaly a Magyar Nemzetnek adott ...
  2002. szeptember 2.
 • Nyíregyházára költözik a vers
  ... alkotások terén. Hazai és külföldi, magyar és idegen nyelvű előadások és ... is felléptek. A szervezésben a Magyar Versmondók Egyesülete mellett a Móricz ...
  2012. május 8.
 • Kazinczy Ferenc I.
  ... értelmiségi pálya vonalai Kazinczy Ferenc, magyar nyelvújítás emblématikus alakja kétszázötven évvel ... titkos támogatásával megalapította Kassán a Magyar Museum folyóiratot. A francia esztétikai ... megtévedéssel nevezett Magyar Hunniasnak - miért Hunnias, holott Hunyadiás? és miért Magyar Hunyadias ...
  2017. január 6.
 • Alkoss, hogy erkölcsös lehess!
  Az életút Bergyajev (1874-1948) Kijevben arisztokrata családban született. Gyermekkorában két meghatározó élménye volt, egyfelől a katonai neveltetés iránti mély megvetés (szülei ugyanis katonai pályára szánták), másfelől az ezzel korreláló könyvtári ...
  2014. február 7.
 • Gedő Ilka
  ... Gedő Ilka a huszadik századi magyar művészet egyik legjelentősebb, egyben legkevésbé ... hatalmas könyvtárral rendelkezett, a német klasszikusok szinte hiánytalanul ott sorakoztak a ...
  2006. február 19.