Kategóriák

atomfizika
(5)

 • Az ábrázolás válsága (?)
  ... az eddigi tér-idő fogalmat, az atomfizika a rész-egész viszonyrendszert. A műalkotások ...
  2014. július 30.
 • Az isteni részecske
  A Higgs-bozon már évtizedek óta izgatja a tudósokat, akik úgy tartják, ez a részecske lehet az anyag alapvető szerkezeti eleme, legalábbis a standard modellelmélet szerint. Névadója a 83 éves Peter Higgs már 1960-ban valószínűsítette a részecske létezését ...
  2012. július 5.
 • A pi-víz
  Csodavizek pi-víz gyártó berendezés Az ország különböző pontjain, bio-boltokban és másutt kapható az ún. pi-víz, melyet egyenesen az "élet vizének" neveznek. Erről az itókáról valóságos csodákat zengnek a prospektusok, a forgalmazó vállalkozók és ...
  2002. december 15.
 • Új naprendszer a Naprendszerben?
  ... Francis: A bolygók SH ATLASZ - Atomfizika Almár-Both-Horváth-Szabó: Űrtan SH ATLASZ
  2000. március 27.
 • A Compton-szórás szívgörbéjének illusztrálása az Euklides segítségével
  A fény részecskejellegét bizonyító jelenségek közül az egyik legismertebb a Compton-szórás. A jelenséget elsőként Arthur Holly Compton vizsgálta tüzetesebben 1923-ban. Lényegében olyan foton-elektron kölcsönhatásról van szó, amelyben a foton rugalmatlanul ...
  2004. november 29.