pszichológia
(822)

 • ... társadalomtudományok. A pszichológia későn vált önálló tudománnyá. A pszichológia kettős kötésű tudomány ... , így természet A pszichológia és fizika kapcsolata A pszichológia az a tudomány ... , így természet A pszichológia és fizika kapcsolata A pszichológia az a tudomány ...
 • ... ! Pszichológiatörténet Pszichológiatörténet Descartes Wundt A pszichológia történeti gyökerei Freud Rogers A ... ! Pszichológiatörténet Pszichológiatörténet Descartes Wundt A pszichológia történeti gyökerei Freud Rogers A ...
 • ... laikus és önismereti pszichológia A laikus és önismereti pszichológia: Sokan hajlamosak elhamarkodott ... módszereit fogadta el. A laikus pszichológia az emberi megfigyeléseken, tapasztalatokon alapuló ... laikus és önismereti pszichológia A laikus és önismereti pszichológia: Sokan hajlamosak elhamarkodott ...
 • ... . először is azzal érveltek egyesek - pszichológia lélektanként történő meghatározása ellen -, hogy ... vizsgálatával foglalkozik Tesztfeladat Tesztfeladat A pszichológia fogalma, tárgya Cselekvéseinket és ahogy ... . először is azzal érveltek egyesek - pszichológia lélektanként történő meghatározása ellen -, hogy ...
 • ... azt is mondhatjuk, hogy a pszichológia a kimutatható (beszámolható) belső állapotokkal ... . Tesztfeladat A pszichológiai adat A pszichológia módszerei: Minden tudomány adatokkal dolgozik ... azt is mondhatjuk, hogy a pszichológia a kimutatható (beszámolható) belső állapotokkal ...
 • ... pszichológia a hétköznapok emberismerete. Az informális pszichológia a hétköznapok emberismerete. A formális pszichológia tudattalanul gyűjtött információk összessége. A formális pszichológia tudattalanul gyűjtött ... pszichológia az egyénre korlátozódik. A személyes pszichológia az egyénre korlátozódik. Az általános pszichológia ...
 • ... Az alkalmazott lélektan (vagy alkalmazott pszichológia) az alapkutatásban megszerzett eredményeket alkalmazza ... gyakorlatias működési területek a klinikai pszichológia, pedagógiai pszichológia, művészetpszichológia sportpszichológia, kriminálpszichológia, munka- ...
 • ... kiegészítéssel lássa el azokat. A pszichológia más területein feltárt törvényszerűségeket, eredményeket ... kiegészítéssel lássa el azokat. A pszichológia más területein feltárt törvényszerűségeket, eredményeket ... kiegészítéssel lássa el azokat. A pszichológia más területein feltárt törvényszerűségeket, eredményeket ...
 • ... fontos szerepet töltöttek be a pszichológia fejlődésében és a köztudatban egyaránt ... , mint amilyennel valójában bírnak. A pszichológia jellegzetes mérőeszközei, a tesztek hosszú ...
 • ... 19. század második felében kibontakozó pszichológia. Nagy hatású az osztrákSigmund Freud ... Jung(1875–1961), az analitikus pszichológia, Alfred Adler(1870–1937), az ... 19. század második felében kibontakozó pszichológia. Nagy hatású az osztrákSigmund Freud ...
 • XVII. Pszichológiai Napok
  ... érdeklődő felé, szakmabelieket és a pszichológia iránt érdeklődőket is várják. Hagyományosan ...
  2013. március 28.
 • Állástesztek
  "Nincs két egyforma ember" - tartja a mondás.- És ez így igaz: az emberek személyiségüket, képességeiket, motivációikat tekintve nagyon különbözők, és ezek az egyéni eltérések nyomon követhetők a munkavégzéskor is. Csak az a munkavállaló tudja a rá bízott ...
  2003. november 8.
 • Sajátos nevelési igényű gyerekek tanítása
  A Sajátos Nevelési Igényű (SNI) gyermekek definíciója a jelenleg hatályos, 2011. évi köznevelési törvény szerint: „sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye ...
  2014. december 4.
 • Érzelmek és Szülők iskolája
  Dr. Bagdy Emőke kurzusokat indít a Független Pedagógiai Intézetben (FÜPI) egyetemistáknak, szülőknek, pedagógusoknak, pszichológusoknak, tehát mindenkinek, aki mentális felfrissülésre vágyik. Az Érzelmek Iskolája, a Szülők Iskolája és a Pedagógus Akadémia ...
  2012. augusztus 16.
 • Információfeldolgozás
  (...) A kognitív "forradalom" Egy évszázaddal ezelőtt a pszichológiában az introspekciós szemléletmód uralkodott: az ember mentális folyamatait úgy vizsgálták, hogy a kísérletvezető külső ingereket (pl. színek, fények vagy feladatok) adott a ...
  2003. június 24.
 • Vásárlási szenvedély
  Ahol nincs nélkülözés, minden mindig kapható, ott az emberek minden bizonnyal épp csak betérnek a boltokba, beteszik a kosarukba, amire szükségük van, és már mennek is a dolgukra, érdekesebb, értelmesebb dolgokkal foglalkozni. A tapasztalat azonban nem ...
  2003. április 18.
 • Pszichoszomatikus betegségek
  Általánosan elmondható, hogy a pszichoszomatikus betegségek hátterében nem áll semmilyen szervi elváltozás, ebben az esetben a probléma nem szervi, tehát szomatikus eredetű, hanem lelki. Egyre több az olyan vélemény, hogy a komolyabb betegségek háttere is ...
  2012. július 25.
 • Sokkterápia Goldinggal?
  A sokk Van úgy, hogy panasz érkezik a szülőktől a kötelező olvasmányt illetően, például efféle: hogy lehet ilyen borzalmakat olvastatni egy ennyi idős gyerekkel?! Az ilyen panaszoknak először is örülni kell, mert azt jelzi, hogy a szülő örvendetes módon ...
  2013. július 15.
 • A Jat lag
  A jet lag nem csak pszichológiai jelenség. A szervezet belső ciklusainak változásai kerülnek a leginkább előtérbe, és ez a circadian dysrythmia (a megszokott napszaki ritmusunk szinte teljes felborulása) teremt olyan fizikai és pszichológiai stressz ...
  2007. december 2.
 • Iskolai előítéletek?
  ... . Judith Kleinfeld, az Alaszkai Egyetem pszichológia tanára, azt vetik a feminista ...
  2003. május 5.