idegen nyelvek
(162)

 • Csoport típus: Publikus
 • ... igazságoknak jöhet a nyomára. Tanuljunk idegen nyelveket! "Nem tudok németül. Budgyonnij ...
 • Az idegen nyelvekkel kapcsolatos ismeretellenőrző animáció
 • ... . Nyelvtani rendszerünk néhány furcsasága is idegen hatással magyarázható.Például: a) az ... során az azonos ősnyelvből származó nyelvek annyira eltávolodhatnak egymástól, hogy ma ... : az egymással rokonságban nem álló nyelvek nyelvtani szerkezete hasonlíthat egymáshoz. A ...
 • ... származó szállóige. (Aiszoposzról 1. az Idegen tollakkal ékeskedik és az Oroszlánrész ... származó szállóige. (Aiszoposzról 1. az Idegen tollakkal ékeskedik és az Oroszlánrész ...
 • Idegenvezetővel szemben támasztott követelmények Idegenvezetői tevékenységet csak az a természetes személy végezheti, aki Magyarországon kiállított idegenvezetői igazolvánnyal rendelkezik, és akit az idegenvezetők országos nyilvántartásába bejegyeztek. ...
 • A feltételes módnak máig is élnek régi nyelvünkből a szépirodalom nyelvébe átmentett különleges alakjai is. A -ná, -né helyett eredetileg -nó, -nő is állhatott: "Hát, nehány nagyfa kellene, az iskola részire...építenőnk..." Wass Albert Az ilyen alakulatok ...
 • ... kommunikálnak! Mutasd be azt az idegen nyelvet röviden a többieknek, amelyet ... ? Véleményed szerint miért nehéz egy idegen nyelvet megtanulni? Neked mik a ...
 • ... ; mely dolgok kötelessége? – Vagy valamely idegen nyelvet kell anyanyelvének fogadnia s ... parasztasszonyok, tudjuk, miképpen szokták az idegen nyelveket tanulni. Azért akkor fog ... parasztasszonyok, tudjuk, miképpen szokták az idegen nyelveket tanulni. Azért akkor fog ...
 • ... felelnek meg ezeknek a követelményeknek. Idegen nyelvek ismerete A turisztikai jellegű vendéglátó ... többségénél alapvető elvárás az idegen nyelvek tudása. Az idegen nyelvek ismerete elősegíti a külföldiekkel ... tudását, színesebbé, változatosabbá teszi munkájukat. Idegen nyelvi étlap Helyesírási hiba Tesztfeladat ...
 • ... a dolgozókra hárul. Számolókészség Idegen nyelvek ismerete Az idegen nyelvek ismerete nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ... külföldi vendégekkel foglalkozni tudjanak. Az idegen nyelvek tanulásánál elsődleges feladat a szakmai ...
 • Idegennyelv-ismeret
  ... mindennapi életük során tanulnak meg idegen nyelveket. Bármilyen formában történjék is ... : a kognitív előnyök mellett az idegen nyelvek biztosítják az utat a kulturális ... , hogy nem formális módszerekkel tanuljanak idegen nyelveket. Ezt elősegítendő a projekt ...
  2016. szeptember 28.
 • Kétszintű érettségi 2005
  ... ://www.sulinet.hu/nyelvek/erettsegi/ http://www.sulinet.hu/nyelvek/erettsegi/?p ... /nyelvek/?p=kat&kat_id=75 Francia: http://www.sulinet.hu/nyelvek ... .hu/nyelvek/?p=kat&kat_id=154 http://www.sulinet.hu/nyelvek/?p=kat&kat_id=155 Spanyol: http://www.sulinet.hu/nyelvek ...
  2005. március 22.
 • Idegen nyelvek az Európai Unióban
  ... tudományos élet fontos tényezője. A nyelvek politikai jelentőségűek is, hiszen az ... beszélnek a legjobban, így az idegen nyelven folyó tárgyalásokon, megbeszéléseken óhatatlanul ... Európai Parlament megállapította, hogy a nyelvek számának csökkentése csak növelné az ...
  2001. június 8.
 • Európai Nyelvi Díj 2013-ban is
  ... , hogy hivatalos elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, példaértékűnek minősülő ... szinten Hozzá kell járulnia az idegen nyelvek oktatásának és tanulásának mennyiségi és ... abban rejlő lehetőségeket, hogy az idegen nyelvek tanulásán keresztül hozzájáruljon más kultúrák ...
  2013. január 3.
 • A hatékony nyelvtanulás "buktatói"
  ... felsorolni, amely jelentősen hátráltatja az idegen nyelvek elsajátítását: A motivácó hiánya Az ... a külföldi munkavállalásra Kapcsolatok szerzése idegen országokban Nyelvvizsga megszerzése, többletpontok a ... tartás fázisában javasolt. Szófordulatok megtanulása: idegen nyelvű szófordulatok megtanulása hosszú távon ...
  2001. augusztus 28.
 • Nyelvek és az eszperantó...
  ... nyelvek mindannyiukra, hogyha hagynánk. Ami pedig az eszperantót illeti: a nemzeti nyelvek mind nehéz nyelvek, amelyeknek az elsajátítására nemzetközi ... nem egy gyakori tapasztalat. Szerintem idegen nyelvet nemcsak azért tanul az ...
  2004. július 17.
 • Anyanyelvi órák Luxemburgban
  ... , lehetőségeihez mérten, a Luxemburgban legjelentősebb idegen nyelveknek, integrált tanórák formájában. Ezeken ... két órában. A luxemburgi hivatalos nyelvek jó ismerete az iskolai és ... . Az anyanyelv ismerete megkönnyíti e nyelvek elsajátítását. A kölcsönös megértés és ...
  2004. április 29.
 • Mesés nyelvtanulás
  ... alapozva felkeltsük érdeklődésüket az idegen nyelvek iránt. Az idegen nyelv tanítását a természetes ... idegen nyelven történő szóbeli megnyilatkozáshoz. A helyes minta elsajátításához fontos az idegen ... lehet, megalapozhatjuk későbbi nyelvtanulásukat, az idegen nyelvek és kultúrák iránti fogékonyságukat is ...
  2013. február 5.
 • Gyűjts Te is „busuu berrie”-ket!
  A hazánkban legnépszerűbb idegen nyelvek, az angol, német, francia, spanyol ... bemutatkozó videójuk az oldalukon tanulható nyelvek mindegyikén elérhető. Itt megismerkedhetsz a ...
  2013. január 11.
 • Európai Nyelvi Díj 2016
  ... , hogy hivatalos elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, példaértékűnek minősülő ...
  2016. január 20.