Térképen a Vesta kisbolygó életútja
2014. 11. 27. 11:47:00

A NASA a kráterek alapján elkészítette a kisbolygó geológiai történetének részletes térképét.

A Vesta kisbolygó, amelyet egyesek protobolygónak, illetve a Naprendszer legnagyobb aszteroidájának is hívnak, fontos adalékot szolgáltathat a bolygók keletkezésének, a folyamat részleteinek megismeréséhez, ennek érdekében a Hubble űrteleszkóp, valamint külön erre kijelölt űrszonda is vizsgálta már annak felszínét. A szakemberek a begyűjtött adatokat vizsgálva vázolták most fel az égitest geológiai történetét, elkészítve annak részletes térképét.

vesta510

A kisbolygó a Mars és a Jupiter között, a Földtől jóval több mint egymillió kilométerre található, az úgynevezett kisbolygóövben. Átlagos átmérője 530 km, a teljes kisbolygóöv tömegének mintegy 9 százalékát foglalja magába, amivel kimagasodik társai közül. A csillagászok szerint a Naprendszer korai időszakában (amikor még maga a Nap is viszonylag fiatal volt), a Vesta elindult a bolygóvá alakulás útján, a Jupiter hatalmas tömege, valamint a becsapódások özöne azonban megrekesztette a folyamatot, az égitest megállt az embrionális fázisnál, így ma is csak kisbolygóként sorolható be rendszerünk „lakói” közé.

A cikk az sg.hu oldalán folytatódik. http://sg.hu/cikkek/109166/terkepen-lathato-a-4-vesta-kisbolygo-eletutja