Tananyaggyár
2013. 08. 27. 16:35:00

A Sulinet Közösség regisztrált tagjai számára elérhetővé vált a Tananyaggyár, melynek segítségével SCORM szabványos tananyagot hozhatnak létre, és oszthatnak meg más felhasználókkal vagy felhasználók csoportjaival anélkül, hogy különösebb informatikai szaktudással rendelkeznének.

A SCORM az egyik legáltalánosabban elfogadott kvázi eLearning szabvány. A Sulinet rendszere az 1.2-es verziójú SCORM dokumentumokat támogatja.
A Tanyanyaggyár egy beépített konverternek köszönhetően rtf formátumú szöveges fájlokat (amiket egyszerű szövegszerkesztő segítségével, "Mentés másként"-tel is létrehozhatunk) alakít át SCORM tananyaggá. Ez a forma egyrészt segít strukturálni a tananyagot, könnyen tanulható, kisebb részekre, csomagokra osztani, másrészt olyan önellenőrzésre alkalmas kérdéssorokat lehet benne egy egyszerű formula alkalmazásával előállítani, amivel a tanuló előzetes tudását és a tananyag elsajátítását is tesztelheti.

Hogyan néz ki egy SCORM-os tananyag?

Példákat találhatunk különböző publikus csoportokban, amiket meg tudunk nézni, ha tagaji vagyunk (pl. Kontextus görög mitológia kvíz), illetve kipróbálhatjuk magunk is, ha a letölthető doktumentumsablont egy az egyben letöltjük, majd a tartalommal való megtöltést illetve a szerkesztést követően visszatöltjük.

mitológiaikvíz

Hogyan készíthetünk SCORM tananyagot? Lépésről lépésre.

1. Telepítsük a Tananyaggyárat a Beállítások/Alkalmazások fül alatt. Keressük a fogaskerék ikont, alatta az Alkalmazások fület.

tananyaggyáralkalmazások


2. Kattintsunk a Tananyaggyár ikonjára, amit ezentúl mindig megtalálunk, a bal oldali menüszerkezetben, telepített alkalmazásaink között.

3. Válaszzuk a dokumentumsablon letöltését.

tananyaggyár Dokumentumsablon letöltése

4. Az eleve rtf formátumú dokumentumban a szövegrészeket tetszőlegesen törölhetjük vagy kicserélhetjük saját szövegeinkkel, de a sablon elég segítséggel szolgál mind technikai, mind módszertani kérdésekben. A tananyag szerkezetét, hierarchiáját és lapokra tördelését a címsorok alkalmazásának segítségével érhetjük el, a kérdéssort pedig a formulának megfelelően állíthatjuk össze. (Ez a legmunkásabb rész.)

5. Az elkészült saját tananyagot szintén rtf formátumban mentsük el, majd a Tananyaggyár oldalán a Tananyag feltöltése gombra kattintva tallózzuk ki saját fájlunkat.
Ezután megkezdődik a konvertálás, bizonyos esetekben ez perceket is igénybe vehet. A konvertálást követően előnézetben megtekinthetjük az eredményt, és amennyiben tetszik, a dokumentumtárunkba vagy valamelyik csoportunk dokumentumtárába másolhatjuk a tananyagot. Ha nem vagyunk megelégedve, a műveletet visszavonjuk, és javítást eszközölünk az rtf fájlunkon, majd ismét elvégezzük a feltöltést és a dokumentumtárba helyezést.

Ha csak néhány emberrel szeretnénk megosztani, és ezek az emberek netalán más-más csoportok tagjai, amelyeknek mi is tagjai vagyunk, úgy érdemes a fájlt a saját egyéni dokumentumtárba másolni, és onnan személy szerint továbbosztani tetszés szerint. Ha egy csoport minden tagjának láthatóvá kívánjuk tenni a tananyagot, érdemes a csoport dokumentumtárában elhelyezni a SCORM csomagot.

Hogy működik a kvíz?

A kvíz az rtf fájlon belül úgy készülhet, ha a megfelelő formulát alkalmazzuk. Például szeretnénk feltenni azt a kérdést, hogy Melyik műnembe tartozik az ekloga (ez a "képletünkben a (Q)), válaszlehetőségként pedig mindhármat felsoroljuk. A tesztkészítés ezen szakaszában kell megadnunk a helyes választ, amit (AX)-szel fogunk jelölni, a helyteleneket (A)-val, illetve a kérdést kezdetét és végét (QSTART) és (QEND) jelölésekkel állítjuk be.

Például:

(QSTART)

(Q) Melyik műnembe tartozik az ekloga?
(A) Epika.
(AX) Líra.
(A) Dráma.

(QEND)

A kérdésekre adott válaszokat a rendszer nem tárolja, a tanár nem látja a tanuló gyakorlásának eredményét, ezért számonkérésre nem alkalmas. A gyakorlás lehetőségét ezzel szemben biztosítja, hogy a tanulók stressz nélkül, a hibázás jogával, tét nélkül teszteljék tudásukat, és azonnali visszajelzést kapjanak arról, hogy jól oldották-e meg a feladatokat. A kitöltés után nincs más dolguk, mint a jobb felső sarokban a Kiértékelést választani, amennyiben az oldal összes kérdését megválaszolták.

Mire jó, hogy tananyagot lehet készíteni?

Sokszor előfordul, hogy a tanulóknak egyéni szükségleteihez kell igazítani a tankönyv szövegét, más módon kell strukturálni a tanulnivalót, vagy tanárként gazdagítani szeretnénk a tanulóknak kínált tananyagot. Más részről a tanulók maguk is készíthetnek tananyagot, hiszen ennek módja roppant egyszerű. Az így készült tananyagok más rendszerekben (pl. Moodle-ben) is megjeleníthetők, lévén, hogy illeszkednek az elearning szabványokhoz. A tananyagok megoszthatók másokkal, ritkán tárgyalt témakörökre hívhatják fel a figyelmet, új értelmet adhatnak a tanulói referátumoknak és handoutoknak. A tartalomcsere a webkettes világ alapja és mozgatórugója. Osszuk meg anyagainkat más tanulni vágyókkal is! Jó kapni - és jó adni is!