magyar
(293)

 • Csoport típus: Publikus
 • Csoport típus: Zárt
 • Kárpátalja
  Történelem Az Ukrajna délnyugati részében fekvő megye területén húzódnak az Erdős Kárpátok (újabbkori terminológiával: Ukrán Kárpátok) déli lejtői és a lábuknál kezdődő alföld. Kárpátalja északkeleten Lemberg (Lvov) és Ivano-Frankovszk megyével, délen ...
  2003. október 2.
 • A felvilágosulás irodalma
  Kelet-Európában a felvilágosodás viszonylag később alakult ki, mint Angliában vagy Franciaországban. Ennek oka elsősorban az ezen a területen lévő országok gazdasági, társadalmi berendezkedésében keresendő. A megmerevedett feudalizmus, a polgárság hiánya ...
  2007. november 10.
 • A magyar tengerhajózás
  Szent István csatahajó Az első intézkedések A spanyol örökösödési háború eredményeként III. Károly (1711-1740) magyar király és német-római császár kénytelen volt elfogadni a spanyol területek elvesztését, ezért a Duna-menti monarchia megerősítésére ...
  2014. március 19.
 • Magyar nyelv/irodalom
  A választóvonal Amikor egy 5-12-es diák megkapja szeptemberben az órarendjét, az rendszerint a következő hetekben változni fog valamennyire néhány nem várt körülménynek köszönhetően. Azonban az órarendnek van egy része, amelyik szinte a kiosztás során ...
  2013. szeptember 18.
 • A magyar-horvát állami közösség IV.
  A magyar nyelv bevezetése Jóllehet a király ezt a rendeletet később visszavonta, a magyar nemesek egy része kitartott amellett, hogy a magyar nyelvet használják a hivatalos ügyek intézésekor. Először az 1790. évi országgyűlésen kérték a magyar követek, ...
  2015. november 24.
 • Pannon források
  Ent, "akivel" egy erdei sétán is találkozhatsz Tolkien meséi nyomán a magyar olvasó sok, számára idegen teremtménnyel ismerkedhetett meg. A hiba nem a készülékben, de nem is a nézőben van: az indogermán kultúrák körében élő mesés és ...
  2007. október 31.
 • Gőzhajózás a 19. században
  Törekvések a független magyar gőzhajózás megteremtésére Az 1860-as években egymás után alakultak meg a magyar magánhajózási társaságok, mivel azonban nem sokáig bírták a versenyt a fejlettebb, államilag is támogatott osztrák vállalattal, ezért ...
  2013. november 14.
 • A magyar forráskiadás
  A kezdetek Bél Mátyás Magyarországon az írott források rendszeres és tudatos kiadása a 18. századra nyúlik vissza, és a jezsuita történetírók nevéhez fűződik. Külön is megemlítendő közülük Hevenesi Gábor és Kaprinai István. Hevenesi Gábor (1656-1715) ...
  2003. március 9.
 • A Hazafiúi Magyar Társaság
  A felvilágosult abszolutizmus kora II. József és II. Lipót II. Lipót halála után (1792) azonban jelentős szemléletváltás történt az uralkodói udvarban: I. Ferenc a hagyományos rendiség kereteit, majd a feudális jellegű abszolutisztikus uralom ...
  2007. november 21.
 • A magyar vasút
  Előzmények és lehetőségek Lóvasút A XVIII. századig a szárazföldi utakon történő közlekedést a természet, pontosabban az időjárás körülményei határozták meg. Az évnek csak egy kis részében voltak zökkenőmentesen járhatók, s ez a tény mind a gazdaság ...
  2004. július 5.