magyar irodalom nyelvtan
(29)

 • Csoport típus: Publikus
 • ... írt magyar nyelvtana. 1833-ra készült el közös munkája Toldyval, a magyar helyesírás első akadémiai szabályzata. 1834-ben, majd 1836-ban jelent meg A magyar nyelvtan ... el a magyar–német zsebszótár, amelyben szintén közreműködött. A Pesti Magyar Színház ...
 • A 20. századi magyar irodalom egyik legrokonszenvesebb alkotója Áprily Lajos( ... , később kolozsvári gimnazista. Itt szerzett magyar–német szakos tanári oklevelet 1909-ben ... temették el. A 20. századi magyar irodalom egyik legrokonszenvesebb alkotója Áprily Lajos ...
 • ... módszerek ritkán jelentkeznek tisztán. A magyar szépirodalomban viszonylag kis szerep jut ... nevezzük. A futurista stílus a magyar irodalomban szórványosan jelentkezik, elsősorban a ... nemzetközi bibliográfiájában. Az expresszionizmus a magyar avantgárd legerősebb stílusirányzata. Merít a ...
 • ... –magyar–cseh; szerepe szerint a monarchia javára népellenes. Mialatt olvastam, a magyar s nemcsak a magyar: a cseh, lengyel, osztrák ... színmagyarság kisebbségi helyzete, egy nagy irodalom kicsiny tömlöce, tudományunk ferdesége, földkérdés ...
 • ... egyetemi tanár, a pesti egyetem magyar tanszékének vezetője. Legjelentősebb nyelvtudományi munkája ... tiszteletet parancsoló. Nemzeti nyelv és irodalom: e két dologra tette fel ... egyetemi tanár, a pesti egyetem magyar tanszékének vezetője. Legjelentősebb nyelvtudományi munkája ...
 • ... hitvitázó irodalom darabjai: beszédek,prédikációk,propagandisztikus művek, vitairatok keletkeztek ekkor. A magyar ... egyházi irodalom, a késő középkori kolostori irodalom fejlődésének is. Az egyházi irodalom legfontosabb ... hitvitázó irodalom darabjai: beszédek,prédikációk,propagandisztikus művek, vitairatok keletkeztek ekkor. A magyar ...
 • ... . 1948-ban a bölcsészkarra iratkozott be magyar–szociológia–filozófia szakra, majd a ... : rákényszerítette, hogy alaposan elmélyedjen a magyar népköltészetben s annak elméleti irodalmában ... . 1948-ban a bölcsészkarra iratkozott be magyar–szociológia–filozófia szakra, majd a ...
 • ... barátja, Illyés Gyula kérte erre (Magyar Csillag). A nyilas hatalomátvétel után ...
 • ... kifejeződik legyen az például jog, irodalom vagy a Szentírás szövege olyan ...
 • ... a kezdősornak – a 16. századi magyar bibliafordítók nyelvét imitálva – az archaizálás ... le a magyar költészetben” (Németh G.Béla). apokalipszis-irodalom: a vallásos irodalom része ...
 • Fordítások magyarórán
  ... fordítva –, időnként a középiskolai magyar nyelv és irodalom órákon is létjogosultságot kaphatnak ... a nem magyar szerzők szövegeit, amelyeket hajlamosak vagyunk teljesen magyar műként olvasni ... magyarokéval rámutathat arra, hogy a nyelvtan nem más, mint egy emberek ...
  2013. október 10.
 • Magyar nyelv/irodalom
  ... vagy magyar nyelviek, vagy irodalmiak, az egyetemen pedig a magyar nyelv és irodalom ... szemléleti váltás lenne, ha magyar nyelv és irodalom tantárgy valóban összeolvasztaná a ... változást igényelne nemcsak a magyar nyelv és irodalom tantárgyak, hanem általában az ...
  2013. szeptember 18.
 • A diák, mint irodalomtörténész
  ... , hogy egyre világosabban látszik: a magyar iskolarendszer az álteljesítményt hajszolja. A ... mondja, hogy mivel rosszul viselkedtek magyar órán, ezért két hónapig fogalmakat ... mindenképpen nagyon közel álló jelenkori irodalom, és vannak olyan mellékesebb művek ...
  2010. augusztus 27.
 • Gondolatolvasás az órán?
  Bajnai Edina, a Debreceni Egyetem magyar alapszakos, történelem minorszakos másodéves tanári ... a tanulók érdeklődését felkeltsem a magyar nyelvtan iránt, s felhívjam a figyelmüket ... és megfelelő alkalmazása nemcsak a magyar irodalom és nyelvtan tantárgy esetében foglal el ...
  2014. március 12.
 • A rovásjel
  ... népnyelvi nyelvtanok. (Az első rendszeres magyar nyelvtan Sylvester János nevéhez kötődik, 1539-ből ... véve utaltak. A problémára a magyar nyelvtan második nagy rendszerezője, Szenci Molnár ... a latin-magyar ábécé In. A magyar irodalom történetei I. Gondolat Kiadó, Budapest ...
  2007. december 4.
 • Lázadás és idegenség
  ... mutatja be a 30-as évek magyar társadalmának alapvető osztálykonfliktusait. A nagypolgárság ... , meghívásokat kap előadásokra - az új magyar irodalom legnagyobb mesterei közé sorolják. 1948-ban ... nagyregényét, a Felelet-et, mely a magyar munkásosztály két világháború közötti életének ...
  2003. július 2.
 • Én tudni kicsi magyar...
  ... irodalom jellege szerint szövegtudást, memóriát, elemzési készséget, intuíciót, kreativitást kíván, a nyelvtan ... válasz: használható, és ami a magyar feleletnél elengedhetetlen, figyelemfelkeltő, stílusos. Mi ... .asp?Kod=hirek-ofo-kezikonyv.html illusztrációi. Irodalom Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan Abaházi Viktor ...
  2003. június 15.
 • Idegen nyelvi kompetenciafejlesztés
  ... . tudomány, sport, zene, divat, és irodalom. Mivel a hatékony és önálló ... a 3 nyelvi kompetencia (szókészlet, nyelvtan, kiejtés) fejlesztése a fenti példákra ... sikeresen boldoguló felnőtteket nevel fel. Irodalom: Fordított osztályterem (2016) (2016.09 ...
  2016. december 19.
 • Pécs - két könyvtár
  A Baranya Megyei Könyvtár főként magyar vonatkozású anyagaival és számos folyóiratával ... , 200 régi, 1701. előtti magyar vagy magyar vonatkozású könyv mellett szinte minden ...
  2002. május 6.
 • Iskolaismertető
  ... a 8. osztály első félévében magyar nyelv- és irodalomból, matematikából és ... . A 8. osztályos tanulók részére magyar nyelvtan, matematika, angol és német tantárgyakból ...
  2004. október 24.